Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

A Practical Guide to Human Cancer Genetics

Tác giả: Hodgson, Shirley V.; Foulkes, William D.; Eng, Charis; Maher, Eamonn R.

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Cancer

Nhà xuất bản: Springer London

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 430 p.

Định danh: 978-1-4471-2375-0

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
This is a comprehensive and up-to-date guide to the diagnosis, clinical features and management of inherited disorders conferring cancer susceptibility. It is fully updated with much molecular, screening and management information. It covers risk analysis and genetic counselling for individuals with a family history of cancer. It also discusses predictive testing and the organisation of the cancer genetics service. There is information about the genes causing Mendelian cancer predisposing conditions and their mechanism of action. It aims to provide such details in a practical format for geneticists and clinicians in all disciplines.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright 2002
 • TABLE OF CONTENTS
 • 1. OVERVIEW: GENETICS OF CARDIACELECTROPHYSIOLOGY
 • 2. SINGLE-CELL ELECTROPHYSIOLOGY AND ION CHANNELOPATIIIES
 • 3. ANIMAL MODELS OF INHERITEDELECTROPHYSIOLOGIC DISEASES
 • 4. OPTICAL MAPPING OF ARRHYTHMIAS
 • 5. CONNEXINS AND CONDUCTION
 • 6. HEREDITARY SUPRA VENTRICULAR TACHYCARDIAS
 • 7. FAMILIAL ATRIAL FIBRILLATION
 • 8. THE MOLECULAR CARDIOLOGY OFHEART BLOCK
 • 9. CONGENITAL LONG QT SYNDROMES
 • 10. MOLECULAR GENETICS OF THE ACQUIRED LONG QT SYNDROME
 • 11. BRUGADA SYNDROME GENETICS
 • 12. FAMILIAL HYPERTROPHICCARDIOMYOPATHY GENETICS
 • 13. FAMILIAL DILATED CARDIOMYOPATHY
 • 14. GLYCOGEN STORAGE DISEASES
 • 15. ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULARDYSPLASIA/CARDIOMYOP ATHY
 • 16. CARDIAC DISEASE IN DUCHENNE ANDBECKER MUSCULAR DYSTROPHIES: THE DYSTROPHINOPATHIES
 • 17. MYOTONIC MUSCULAR DYSTROPHYGENETICS AND CARDIAC SEQUELAE
 • 18. GENETIC CAUSES OF ATRIAL SEPTALDEFECTS
 • 19. HOLT -ORAM SYNDROME AND THETBX5 TRANSCRIPTION FACTOR INCARDIOGENESIS
 • 20. INHERITED STRUCTURAL HEARTDISEASES ASSOCIATED WITHARRHYTHMIAS: DEFECTS INLATERALITY
 • 21. MARFAN SYNDROME AND RELATEDDISORDERS OF FIBRILLIN
 • Table I. Marfan Syndrome: "Berlin Criteria" for Diagnosisã
 • Table 2. Marfan Syndrome: "Revised Criteria" for Diagnosis
 • Table 3. Management of Patients with Marfan Syndrome
 • REFERENCES
 • 22. THE MOLECULAR GENETICS OF CONOTRUNCAL DEFECTS
 • INDEX

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2021. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2021. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế