Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

A window on surgery and orthodontics

Tác giả: Scardina, Giuseppe

Chủ đề: Orthodontics; Surgery; Medicine

Nhà xuất bản: Nova Science Publishers

Năm xuất bản: 2013

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 179 p.

Định danh: 978-1-62808-949-3

Ngôn ngữ: en

Liên kết: Dental Science, Materials and Technology;

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
Include: 1. Biomechanical Consideration to the Extraction Site in Orthodontics: A Theoretical Approach; 2. Prognosis of Operculectomy Procedure in Vertically Impacted Mandibular Third Molars - A Clinical Evaluation; 3. Loop Position in Anterior Retraction Arch Wire and Its Effects on the Produced Forces: 3D Analysis Using Finite Element Method; 4. Comparative Evaluation of Subepithelial Connective Tissue Graft and Acellular Dermal Matrix Graft in the Treatment of Gingival Recession – A Case Series; 5. Understanding and Evaluating the Role of Local Anaesthesia in Dentistry: A Brief Review; 6. Supernumerary Teeth: A Review and Case Report; 7. The Biological Effects of Static Magnetic Field of Commercial Samarium-Cobalt (SmCo5) Orthodontic Magnets on Cultured Escherichia Coli and Staphylococci Aurous; 8. Subpedicle Connective Tissue Graft – A Bilaminar Reconstructive Surgical Procedure for Root Coverage; 9. Surgical Removal of Genial Tubercles; 10. Hinge Axis - An Overview; 11. Tissue Sculpturing: A Method for Improving Esthetics of Anterior Fixed Prosthodontics: A Clinical Report; 12. Development of Root Analogue Implants – A Review Study; 13. Static Magnetic Field of Commercial Samarium-Cobalt (SmCo5) Orthodontic Magnets and DNA Fragmentation of Human; 14. Temporo-Mandibular Joint Reconstruction with Alloplastic Prostheses in the TMJ Ankylosis: Our Experience; 15. Local Anesthetic Efficacy and Systemic Influence of 4% Articaine HCl vs. 2% Lidocaine HCl with 1:100,000 Epinephrine: A Randomized Controlled Prospective Study.

 • Cover Page
 • Title Page
 • Copyright â 2013 by Nova Science Publishers
 • Contents
 • Preface
 • Chapter I. Biomechanical Considerationto the Extraction Site in Orthodontics:A Theoretical Approach
 • Chapter II. Prognosis of Operculectomy Procedurein Vertically Impacted MandibularThird Molars - A Clinical Evaluation
 • Chapter III. Loop Position in Anterior RetractionArch Wire and Its Effects on theProduced Forces: 3D Analysis UsingFinite Element Method
 • Chapter IV. Comparative Evaluationof Subepithelial Connective TissueGraft and Acellular Dermal Matrix Graftin the Treatment of Gingival Recession… A Case Series
 • Chapter V. Understanding and Evaluating the Roleof Local Anaesthesia in Dentistry:A Brief Review
 • Chapter VI. Supernumerary Teeth:A Review and Case Report
 • Chapter VII. The Biological Effects of StaticMagnetic Field of CommercialSamarium-Cobalt (SmCo5) OrthodonticMagnets on Cultured Escherichia Coliand Staphylococci Aurous
 • Chapter VIII. Subpedicle Connective Tissue Graft …A Bilaminar Reconstructive SurgicalProcedure for Root Coverage
 • Chapter IX. Surgical Removal of Genial Tubercles
 • Chapter X. Hinge Axis - An Overview
 • Chapter XI. Tissue Sculpturing: A Method forImproving Esthetics of Anterior FixedProsthodontics: A Clinical Report
 • Chapter XII. Development of Root AnalogueImplants … A Review Study
 • Chapter XIII. Static Magnetic Field of CommercialSamarium-Cobalt (SmCo5) OrthodonticMagnets and DNA Fragmentationof Human Lymphocyte Cells
 • Chapter XIV. Temporo-Mandibular JointReconstruction with AlloplasticProstheses in the TMJ Ankylosis:Our Experience
 • Chapter XV. Local Anesthetic Efficacy and SystemicInfluence of 4% ArticaineHCl vs. 2% Lidocaine HCl with1:100,000 Epinephrine: A RandomizedControlled Prospective Study
 • Editor Contact Information
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2021. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2021. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế