Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Acute medical emergencies: The practical approach; Second edition

Tác giả: Advanced Life Support Group

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Medical emergencies; Emergency treatment; Methods; Emergencies

Nhà xuất bản: Blackwell Publishing

Năm xuất bản: 2010

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 509 p.

Định danh: 978-0-7279-1854-3

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Acute Medical Emergencies is based on the popular Advanced Life Support Group course MedicALS (Medical Advanced Life Support) and is an invaluable resource for all doctors dealing with medical emergencies. This comprehensive guide deals with the medical aspects of diagnosis and treatment of acute emergencies. Its structured approach teaches the novice how to assess and recognise a patient in an acute condition, and how to interpret vital symptoms such as breathlessness and chest or abdominal pain. There are separate sections on interpretation of investigations, and procedures for managing the emergency. It covers procedures for acute emergencies occurring anywhere - on hospital wards or beyond. The clarity of the text, including simple line illustrations, ensure its tried and tested procedures provide clear, concise advice on recognition and management of medical emergencies.

 • Cover
 • Title
 • CHAPTER 1. Introduction
 • CHAPTER 2. Recognition of the medicalemergency
 • CHAPTER 3. A structured approachto medical emergencies
 • CHAPTER 4. Airway assessment
 • CHAPTER 5. Breathing assessment
 • CHAPTER 6. Circulation assessment
 • CHAPTER 7. Disability assessment
 • CHAPTER 8. The patient with breathingdifficulties
 • CHAPTER 9. The patient with shock
 • CHAPTER 10. The patient with chest pain
 • CHAPTER 11. The patient with alteredconscious level
 • CHAPTER 12. The collapsed patient
 • CHAPTER 13. The overdose patient
 • CHAPTER 14. The patient with a headache
 • CHAPTER 15. The patient with abdominal pain
 • CHAPTER 16. The patient with hot red legs orcold white legs
 • CHAPTER 17. The patient with hot and/orswollen joints
 • CHAPTER 18. The patient with a rash
 • CHAPTER 19. The patient with acute confusion
 • CHAPTER 20. Organ failure
 • CHAPTER 21. The elderly patient
 • CHAPTER 22. Transportation of the seriouslyill patient
 • CHAPTER 23. The pregnant patient
 • CHAPTER 24. The immunocompromised patient
 • CHAPTER 25. The patient with acute spinal cordcompression
 • CHAPTER 26. Acid…base balance and bloodgas analysis
 • CHAPTER 27. Dysrhythmia recognition
 • CHAPTER 28. Chest X-ray interpretation
 • CHAPTER 29. Haematological investigations
 • CHAPTER 30. Biochemical investigations
 • CHAPTER 31. Practical procedures: airwayand breathing
 • CHAPTER 32. Practical procedures: circulation
 • CHAPTER 33. Practical procedures: medical
 • PART VIII. Appendix
 • answers
 • Answers to time out questions
 • index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế