Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Advanced Techniques in Limb Reconstruction Surgery.

Tác giả: Kocaoglu, Mehmet; Tsuchiya, Hiroyuki; Eralp, Levent

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Surgical techniques; Implant technology; Limb Reconstruction

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2015

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 463 p.

Định danh: 978-3-642-55026-3

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
As a result of recent advances in surgical techniques and implant technology it is now possible to perform limb reconstruction in patients with a range of congenital, posttraumatic, and postinfection pathologies. This book is a clear, practical guide to the state-of-the-art surgical procedures employed in limb reconstruction for diverse conditions. It includes precise descriptions of the techniques themselves, accompanied by numerous helpful drawings and photographs. Pearls and pitfalls are highlighted, and thorough advice is also provided on indications, preoperative planning, and postoperative follow-up. The editors have carefully selected the contributors based on their expertise, and many of the authors were themselves responsible for developing the techniques that they describe.

 • Cover Page
 • Copyright Page
 • Contents
 • Contributors
 • Preface
 • Acknowledgments
 • I. Introduction to Cartographyof the Brain
 • 2.Time and Space
 • 3.Optical Imaging of NeuralStructure and Physiology:Confocal FluorescenceMicroscopy in Live Brain Slices
 • 4.Voltage and Calcium Imagingof Brain Activity: Examples fromthe Turtle and the M
 • 5.Optical Imaging Basedon Intrinsic Signals
 • 6.Near-Infrared Spectroscopyand Imaging
 • 7. Dynamic Measurementsof Local Cerebral Blood Flow:Examples from Rodent WhiskerBarrel Cortex
 • 8. Electrophysiological Imagingof Brain Function
 • 9. Electrophysiological Methodsfor Mapping Brain Motorand Sensory Circuits
 • 10. MagnetoencephalographicCharacterization of Dynamic BrainActivation: Basic Principles andMethods of Data Collection andSource Analysis
 • 11. Transcranial Magnetic Stimulation
 • 12. High-Field Magnetic Resonance
 • 13. Functional MRI
 • 14. Magnetic ResonanceSpectroscopic Imaging
 • 15. Principles, Methods, andApplications of DiffusionTensor Imaging
 • 16. Neuroanatomical MicromagneticResonance Imaging
 • 17. CT Angiography and CTPerfusion Imaging
 • 18. Imaging Brain Function withPositron Emission Tomography
 • 19. SPECT Functional Brain Imaging
 • 20. Postmortem Anatomy
 • 21. Quantitative Analysis of Cyto- andReceptor Architecture of theHuman Brain
 • 22. Statistics I: Experimental Designand StatisticalParametric Mapping
 • 23. Statistics II: Correlation of BrainStructure and Function
 • 24. Advanced Nonrigid RegistrationAlgorithms for Image Fusion
 • 25. Combination of TranscranialMagnetic Stimulationand Brain Mapping
 • 26. Volume Visualization
 • 27. The International Consortium forBrain Mapping: A ProbabilisticAtlas and Reference System forthe Human Brain
 • 28. Subpopulation Brain Atlases
 • 29. Radionuclide Imaging of ReporterGene Expression
 • 30. Mapping Gene Expression by MRI
 • 31. Speculations about the Future
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế