Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

An Illustrated Guide to Pediatric Surgery.

Tác giả: Al-Salem, Ahmed H.

Chủ đề:

Chủ đề: Guide book; Pediatric surgery; Surgery; Pediatric urology

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 589 p.

Định danh: 978-3-319-06665-3

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Written in a simple point by point style for ease of use, this volume covers all aspects of pediatric surgery with emphasis on important points for diagnosis and management. Each chapter covers a topic with emphasis on the most common conditions in neonatal and general pediatric surgery. The text is well illustrated with clinical, operative, radiological, and histopathological color figures and illustrations. The book also presents some of the rare conditions encountered in pediatric surgery, as well as common pediatric urology conditions. An Illustrated Guide to Pediatric Surgery is a useful reference to pediatric surgeons, specialists, fellows and residents, as well as general surgeons, pediatricians, neonatologists, medical students and interns interested in pediatric surgery.

 • Hodgkin’s and Non-Hodgkin’s Lymphoma
 • Meckel’s Diverticulum
 • Morgagni’s Hernia
 • Persistent Mỹllerian Duct Syndrome
 • Cover
 • Title page
 • Copyright â Springer-2014
 • Preface
 • Acknowledgements
 • Contents
 • Intravenous Fluids, Blood, and Blood Products
 • Nutrition and Caloric Requirements for Infants and Children
 • Venous Access in Infants and Children
 • Abdominal Wall Hernias and Hydroceles
 • Lymphangiomas
 • Hemangiomas
 • Thyroglossal Cyst
 • Undescended Testes (Cryptorchidism)
 • Varicocele
 • Acute Scrotum
 • Esophageal Atresia and/or Tracheoesophageal Fistula
 • H-type Tracheoesophageal Fistula
 • Congenital Esophageal Stenosis
 • Achalasia
 • Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis
 • Congenital Gastric Outlet Obstruction (Pyloric and Antral Atresia and Web)
 • Gastric Volvolus
 • Congenital Duodenal Obstruction
 • Neonatal Intestinal Obstruction
 • Congenital Intestinal Stenosis and Atresia
 • Intussusception
 • Intestinal Malrotation
 • Meconium Ileus
 • Meconium Plug Syndrome
 • Small Left Colon Syndrome
 • Congenital Rectal Stenosis and Atresia
 • Necrotizing Enterocolitis
 • Hirschprung’s Disease (Congenital Aganglionic Megacolon)
 • Congenital Segmental Dilatation of the Intestines
 • Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis Syndrome
 • Perianal Abscess and Fistula-in-Ano
 • Gastroschisis
 • Omphalocele
 • The Spleen
 • Splenogonadal Fusion
 • Cholelithiasis and Choledocholithiasis
 • Choledochal Cyst
 • Biliary Atresia
 • Pancreatitis and Pancreatic Pseudocyst in Children
 • Congenital Pancreatic Cysts
 • Intestinal Polyps and Polyposis Syndromes
 • Congenital Diaphragmatic Hernia
 • Eventration of the Diaphragm
 • Congenital Paraesophageal Hernia
 • Congenital Lobar Emphysema
 • Congenital Cystic Adenomatoid Malformation
 • Bronchogenic Cyst
 • Pulmonary Sequestration
 • Anorectal Malformations
 • Cloacal Anomalies
 • Cloacal Extrophy
 • Hepatoblastoma
 • Neuroblastoma
 • Ovarian Cysts and Tumors
 • Pediatric Liver Tumors
 • Renal Tumors: Wilms Tumor (Nephroblastoma)
 • Teratoma
 • Testicular Tumors
 • Thyroid Tumors
 • Disorders of Sex Development
 • Hypospadias
 • Pelviureteric Junction Obstruction
 • Posterior Urethral Valve
 • Vesicoureteral Reflux
 • The Exstrophy–Epispadias Complex
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế