Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Applications of intelligent optimization in biology and medicine: Current trends and open problems

Tác giả: Hassanien, Aboul-Ella; Grosan, Crina; Tolba, Mohamed Fahmy

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Biology

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2015

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 313 p.

Định danh: 978-3-319-21212-8

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
This volume provides updated, in-depth material on the application of intelligent optimization in biology and medicine. The aim of the book is to present solutions to the challenges and problems facing biology and medicine applications. This Volume comprises of 13 chapters, including an overview chapter, providing an up-to-date and state-of-the research on the application of intelligent optimization for bioinformatics applications, DNA based Steganography, a modified Particle Swarm Optimization Algorithm for Solving Capacitated Maximal Covering Location Problem in Healthcare Systems, Optimization Methods for Medical Image Super Resolution Reconstruction and breast cancer classification. Moreover, some chapters that describe several bio-inspired approaches in MEDLINE Text Mining, DNA-Binding Proteins and Classes, Optimized Tumor Breast Cancer Classification using Combining Random Subspace and Static Classifiers Selection Paradigms, and Dental Image Registration. The book will be a useful compendium for a broad range of readers—from students of undergraduate to postgraduate levels and also for researchers, professionals, etc.—who wish to enrich their knowledge on Intelligent Optimization in Biology and Medicine and applications with one single book.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright 2015
 • Preface
 • Contents
 • 1 A Simplex Nelder Mead Genetic Algorithm for Minimizing Molecular Potential Energy Function
 • 2 A Survey of Metaheuristics Methods for Bioinformatics Applications
 • 3 DNA Based Steganography: Survey and Analysis for Parameters Optimization
 • 4 Dental Image Registration Using Particle Swarm Optimized for Thin Plate Splines from Semi-automatic Correspondences
 • 5 A Modified Particle Swarm Optimization Algorithm for Solving Capacitated Maximal Covering Location Problem in Healthcare Systems
 • 6 Optimization Methods for Medical Image Super Resolution Reconstruction
 • 7 PCA-PNN and PCA-SVM Based CAD Systems for Breast Density Classification
 • 8 Retinal Blood Vessels Segmentation Based on Bio-Inspired Algorithm
 • 9 Systematic Analysis of Applied Data Mining Based Optimization Algorithms in Clinical Attribute Extraction and Classification for Diagnosis of Cardiac Patients
 • 10 Particle Swarm Optimization Based Fast Fuzzy C-Means Clustering for Liver CT Segmentation
 • 11 Enhanced Prediction of DNA-Binding Proteins and Classes
 • 12 MEDLINE Text Mining: An Enhancement Genetic Algorithm Based Approach for Document Clustering
 • 13 Optimized Tumor Breast Cancer Classification Using Combining Random Subspace and Static Classifiers Selection Paradigms

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2023. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2023. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế