Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Atlas of Endoscopic Plastic Surgery.

Tác giả: Raposio, Edoardo

Chủ đề:

Chủ đề: Atlas; Endoscopic; Surgery; Plastic Surgery; Medicine

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2016

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 144 p.

Định danh: 978-3-319-19461-5

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Concentrating on technique, which is explained and illustrated in detail, this book is written by worldwide experts and provides detailed, step-by-step instructions on how to perform state-of-the-art endoscopic surgical techniques in the complex Plastic Surgery field. More than 300 high-quality photos help clarify complex techniques throughout the book. Atlas of Endoscopic Plastic Surgery represents a comprehensive description of the current endoscopic techniques in the plastic, reconstructive an aesthetic field. It supplies surgeons with all the information necessary to successfully accomplish an endoscopic approach to vary plastic surgery procedures, from carpal and cubital tunnel release, breast augmentation and reconstruction, migraine surgery, hyperhidrosis management, to facial aesthetic surgery, flap and fascia lata harvesting, and mastectomy and abdominal wall surgery.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright â Springer-2016
 • Preface
 • Acknowledgments
 • Contents
 • Contributors
 • 1: Endoscope-Assisted Brow Lift
 • 2: Minimally Invasive Endoscopic Surgical Treatment of Headache
 • 3: Endoscopic Harvest of the Fascia Lata for Facial Reanimation
 • 4: Axillary Endoscopic Breast Augmentation
 • 5: Transaxillary Endoscopic Subfascial Breast Augmentation
 • 6: Endoscope-Assisted Partial Mastectomy
 • 7: Breast Reconstruction Using Laparoscopically Harvested Omental Flap
 • 8: Video-Assisted Thoracoscopic Sympathicotomies for the Treatment of Palmar and Axillary Hyperhidrosis
 • 9: Endoscopic Diastasis Recti Repair
 • 10: Endoscopic Cubital Tunnel Release
 • 11: Endoscopic Carpal Tunnel Release
 • 12: Endoscopic Flap Design and Harvesting
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2023. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2023. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế