Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Atlas of Operative Laparoscopy and Hysteroscopy; Third Edition.

Tác giả: Donnez, Jacques

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Atlas; Laparoscopy; Hysteroscopy

Nhà xuất bản: Informa Healthcare

Năm xuất bản: 2007

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 553 p.

Định danh: 978-0-415-38415-5

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
This is a new edition of one of the modern classics of gynecological surgery. Providing an extensive and beautifully illustrated guide to laparoscopic and hysteroscopic techniques, the book has been extensively revised and updated since publication of the Second Edition. There are few texts that so adequately provide in-depth information on minimally invasive gynaecologic surgery. This informative and thorough work of reference provides both practicing surgeons and trainees with an atlas, a textbook of gynecology, and a surgical manual. The coverage is comprehensive, including extensive sections on gynaecologic oncology, urogynecology, basic principles, and instrumentation. Complications are highlighted with authoritative guidance on how to avoid and manage them.

 • Cover Page
 • Title Page
 • Copyright â 2007 Informa
 • Contents (with page links)
 • Members of the Department of Gynecology
 • Contributors
 • Foreword
 • Chapter 1. Anatomy in relation to gynecological endoscopy
 • Chapter 2. Instrumentation and operational instructions
 • Chapter 3. Laparoscopic management of peritoneal endometriosis
 • Chapter 4. Laparoscopic management of ovarian endometriosis
 • Chapter 5. Douglasectomy, torus excision, uterine, suspension
 • Chapter 6. Laparoscopic excision of rectovaginal and retrocervical endometriotric lesions
 • Chapter 7. Ureteral endometriosis: a frequent complication of rectovaginal and retrocervical endometriosis
 • Chapter 8. Bladder endometriosis
 • Chapter 9. Laparoscopic hysterectomy including for advanced endometriosis with rectosigmoid disease
 • Chapter 10. Fertiloscopy
 • Chapter 11. Transvaginal laparoscopy
 • Chapter 12. CO2 laser laparoscopic surgery: fimbrioplasty, salpingoneostomy and adhesiolysis
 • Chapter 13. Ectopic pregnancy following assisted conception treatment and specific sites of ectopic pregnancy
 • Chapter 14. Medical treatment: the place of methotrexate
 • Chapter 15. The laparoscopic management of ectopic pregnancy
 • Chapter 16. Laparoscopic microsurgical tubal anastomosis
 • Chapter 17. Laparoscopic management of ovarian cysts
 • Chapter 18. Laparoscopic management of adnexal torsion
 • Chapter 19. Laparoscopic repair of wide and deep uterine scar dehiscence following cesarean section
 • Chapter 20. Laparoscopic myomectomy
 • Chapter 21. Laparoscopic myomectomy and myolysis: to whom should it be proposed?
 • Chapter 22. LASH: laparoscopic subtotal hysterectomy-a series of 1400 cases
 • Chapter 23. Laparoscopic hysterectomy in benign diseases: a series of 1233 cases
 • Chapter 24. Laparoscopic approach for prolapse
 • Chapter 25. Laparoscopic sacrocolpexy for severe uterine prolapse and severe vaginal vault prolapse
 • Chapter 26. Borderline tumors of the ovary or epithelial ovarian tumors of borderline malignancy
 • Chapter 27. Laparoscopic reimplantation of cryopreserved ovarian tissue
 • Chapter 28. Ovarian tissue cryopreservation and existing alternatives
 • Chapter 29. Technical aspects of ovarian tissue cryopreservation
 • Chapter 30. Laparoscopic ovarian transposition before radiotherapy
 • Chapter 31. Laparoscopic preservation of female fertility
 • Chapter 32. The place of endoscopy in malignancy
 • Chapter 33. Indications for lymphadenectomy in stage I/IIa endometrical cancer
 • Chapter 34. management of cervical cancer: the Dargent techniques
 • Chapter 35. Fetal endoscopy
 • Chapter 36. Laparoscopic abdominal cerclage
 • Chapter 37. Improving ergonomics in laparoscopic gynecological surgery
 • Chapter 38. Robotically assisted gynecological surgery
 • Chapter 39. Complications of laparoscopic surgery in gynecology
 • Chapter 40. Instrumentation for hysteroscopy
 • Chapter 41. Hysterosonography and hysteroscopy in the diagnosis of specific disorders
 • Chapter 42. Office hysteroscopy
 • Chapter 43. Mullerian duct anomalies
 • Chapter 44. Hysteroscpic lysis of intrauterine adhesions
 • Chapter 45. Hysteroscopic myomectomy
 • Chapter 46. Endometrial resection
 • Chapter 47. Global endometrial ablation
 • Chapter 48. Tubal sterilization
 • Chapter 49. Complications of hysteroscopic surgery in gynecology
 • Index (with page links)
 • Back cover

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2021. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2021. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế