Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Baculovirus and insect cell expression protocols. Third edition

Tác giả: Murhammer, David W.

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Baculovirus; Cell expression

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2016

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 520 p.

Định danh: 978-1-4939-3043-2

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Baculovirus Expression Protocols is a detailed guide for using the baculovirus expression vector system (BEVS) and/or insect cells to produce recombinant proteins. Procedures for the development and production of baculovirus insecticides at both laboratory and large scale are described in the kind of step-by-step format that the Methods in Molecular Biology™ series helped standardize. This book is a one-stop source for information on baculoviruses, and includes sections on using modified baculoviruses to express genes in mammalian cells, using Drosophila cell lines, isolating new cell lines, and developing serum-free medium. Specific applications, including using baculovirus and insect cell system to study apoptosis, are also discussed. This updated and expanded edition of Baculovirus Expression Protocols provides a perfect lab manual for biochemists, molecular biologists, biochemical engineers, and others for using the BEVS or insect cell lines to produce recombinant proteins.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright 2016
 • Preface
 • Contents
 • Contributors
 • Part I: Introduction
 • 1 Useful Tips, Widely Used Techniques, and Quantifying Cell Metabolic Behavior
 • Part II: Baculovirus Molecular Biology/Development of Recombinant Baculoviruses
 • 2 Introduction to Baculovirus Molecular Biology
 • 3 Baculovirus Transfer Vectors
 • 4 Recombinant Baculovirus Isolation
 • 5 Gene Expression in Mammalian Cells Using BacMam, a Modified Baculovirus System
 • Part III: Insect Cell Culture
 • 6 Available Lepidopteran Insect Cell Lines
 • 7 Lepidopteran Insect Cell Line Isolation from Insect Tissue
 • 8 Development of Serum-Free Media for Lepidopteran Insect Cell Lines
 • 9 Routine Maintenance and Storage of Lepidopteran Insect Cell Lines and Baculoviruses
 • Part IV: Protein Production with Recombinant Baculoviruses
 • 10 Small-Scale Production of Recombinant Proteins Using the Baculovirus Expression Vector System
 • 11 Recombinant Protein Production in Large-Scale Agitated Bioreactors Using the Baculovirus Expression Vector System
 • 12 Protein Expression in Insect and Mammalian Cells Using Baculoviruses in Wave Bioreactors
 • 13 Protein Production with Recombinant Baculoviruses in Lepidopteran Larvae
 • 14 Production of Virus-Like Particles for Vaccination
 • 15 Alternative Strategies for Expressing Multicomponent Protein Complexes in Insect Cells
 • Part V: Recombinant Protein Production with Transformed Insect Cells
 • 16 Transforming Lepidopteran Insect Cells for Continuous Recombinant Protein Expression
 • 17 Stable Drosophila Cell Lines: An Alternative Approach to Exogenous Protein Expression
 • 18 Transforming Lepidopteran Insect Cells for Improved Protein Processing and Expression
 • Part VI: Baculovirus Development and Production for Use as Insecticides
 • 19 Introduction to the Use of Baculoviruses as Biological Insecticides
 • 20 Baculovirus Insecticide Production in Insect Larvae
 • 21 Evaluation of the Insecticidal Efficacy of Wild Type and Recombinant Baculoviruses
 • Part VII: Miscellaneous Techniques and Applications of the Baculovirus/Insect Cell System
 • 22 Evaluating Baculovirus Infection Using Green Fluorescent Protein and Variants
 • 23 Tubular Bioreactor for Probing Baculovirus Infection and Protein Production
 • 24 Gene Silencing in Insect Cells Using RNAi
 • 25 Using the Baculovirus/Insect Cell System to Study Apoptosis
 • 26 Generation of Envelope-Modified Baculoviruses for Gene Delivery into Mammalian Cells
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2023. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2023. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế