Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Basic guide to anatomy and physiology for dental care professionals

Tác giả: Hollins, Carole

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Anatomy; Physiological Phenomena; Stomatognathic System; histology

Nhà xuất bản: Wiley Blackwell

Năm xuất bản: 2012

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 191 p.

Định danh: 978-0-470-65611-2

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
The Basic Guide to Anatomy and Physiology for Dental CareProfessionals introduces the fundamentals of human anatomy andphysiology to the student Dental Care Professional. Written in a clear, accessible style, it provides dental nurses,hygienists, therapists and clinical dental technicians withessential grounding in the head and neck area, as well as all thebody systems that have implications for the DCP when things gowrong. Beginning with a definition of anatomy and physiology, and withall the basics of cell, tissue and organ biology, this Basic Guidecovers: * the cardiovascular, respiratory and digestive systems, all ofwhich are central to the DCP curriculum * core areas such as skull and oral anatomy, periodontal tissues,blood and nerve supply to the oral cavity, muscles of mastication,and major salivary glands * areas such as jaw and tooth development, and the histology ororal and dental tissue Each area is covered separately and in depth, giving the readeran understanding of their structure and function in health as wellas illnesses relevant to medical emergencies and dental-relateddisorders (such as acid reflux which causes tooth erosion).

 • Cover
 • Title
 • Copyright â2012 by John Wiley & Sons, Ltd.
 • Contents
 • How to use this book
 • Chapter 1. Basic biology … overview
 • Chapter 2. Cardiovascular system
 • Chapter 3. Respiratory system
 • Chapter 4. Digestive system
 • Chapter 5. Nervous system
 • Chapter 6. Oral embryology and histology
 • Chapter 7. Skull and oral anatomy
 • Chapter 8. Tooth anatomy
 • Chapter 9. Periodontal anatomyAnatomically,
 • Chapter 10. Salivary glands
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế