Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Biological Basis of Alcohol-Induced Cancer

Tác giả: Vasiliou, Vasilis; Zakhari, Samir; Seitz, Helmut K.; Hoek, Jan B.

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Cancer; Biological Basis

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 443 p.

Định danh: 978-3-319-09614-8

Ngôn ngữ: en

Liên kết: Advances in Experimental Medicine and Biology;

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
In the recent years, a significant amount of research has emerged connecting the link between alcohol and cancer. The field has rapidly advanced, especially since the complex connection between alcohol and cancer has several unique sub areas that are being investigated. This proceedings volume will contain chapters based upon the presentation of the 2nd International Conference on Alcohol and Cancer in Colorado, 2013. The various topics explore the affects of alcohol on: liver and breast cancer; cell signaling and cancer; stem cells; biomarkers and metabolomics; aerodigestive cancers; cancer and the immune system and more.

 • Chapter 24: Fetal Alcohol Exposure and Mammary Tumorigenesis in Offspring: Role of the Estrogen and Insulin-Like Growth Factor Systems
 • Index
 • Cover
 • Advances in Experimental Medicine and Biology
 • Title pages
 • Pref ace
 • Contents
 • Contributors
 • Chapter 1: Introduction
 • Chapter 2: Alcohol and Breast Cancer: Reconciling Epidemiological and Molecular Data
 • Chapter 3: Genetic–Epidemiological Evidence for the Role of Acetaldehyde in Cancers Related to Alcohol Drinking
 • Chapter 4: Alcohol and Cancer: An Overview with Special Emphasis on the Role of Acetaldehyde and Cytochrome P450 2E1
 • Chapter 5: Implications of Acetaldehyde-Derived DNA Adducts for Understanding Alcohol-Related Carcinogenesis
 • Chapter 6: The Role of Iron in Alcohol-Mediated Hepatocarcinogenesis
 • Chapter 7: Alcoholic Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma
 • Chapter 8: TLR4-Dependent Tumor-Initiating Stem Cell-ưLike Cells (TICs) in Alcohol-Associated Hepatocellular Carcinogenesis
 • Chapter 9: Synergistic Toxic Interactions Between CYP2E1, LPS/TNFα, and JNK/p38 MAP Kinase and Their Implications in Alcohol-ưInduced Liver Injury
 • Chapter 10: Understanding the Tumor Suppressor PTEN in Chronic Alcoholism and Hepatocellular Carcinoma
 • Chapter 11: Alcohol Consumption, Wnt/β-Catenin Signaling, and Hepatocarcinogenesis
 • Chapter 12: Alcohol and HCV: Implications for Liver Cancer
 • Chapter 13: Application of Mass Spectrometry-Based Metabolomics in Identification of Early Noninvasive Biomarkers of Alcohol-Induced Liver Disease Using Mouse Model
 • Chapter 14: Alcohol Metabolism by Oral Streptococci and Interaction with Human Papillomavirus Leads to Malignant Transformation of Oral Keratinocytes
 • Chapter 15: Genetic Polymorphisms of Alcohol Dehydrogense-1B and Aldehyde Dehydrogenase-2, Alcohol Flushing, Mean Corpuscular Volume, and Aerodigestive Tract Neoplasia in Japanese Drinkers
 • Chapter 16: Acetaldehyde and Retinaldehyde-Metabolizing Enzymes in Colon and Pancreatic Cancers
 • Chapter 17: Alcohol, Carcinoembryonic Antigen Processing and Colorectal Liver Metastases
 • Chapter 18: Alcohol Consumption and Antitumor Immunity: Dynamic Changes from Activation to Accelerated Deterioration of the Immune System
 • Chapter 19: A Perspective on Chemoprevention by Resveratrol in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
 • Chapter 20: The Effects of Alcohol and Aldehyde Dehydrogenases on Disorders of Hematopoiesis
 • Chapter 21: The Effect of Alcohol on Sirt1 Expression and Function in Animal and Human Models of Hepatocellular Carcinoma (HCC)
 • Chapter 22: Transgenic Mouse Models for Alcohol Metabolism, Toxicity, and Cancer
 • Chapter 23: Fetal Alcohol Exposure Increases Susceptibility to Carcinogenesis and Promotes Tumor Progression in Prostate Gland

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2021. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2021. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế