Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Breast Cancer: Prognosis Treatment and Prevention

Tác giả: Pasqualini, Jorge R.

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Cancer; Breast Cancer

Nhà xuất bản: Informa Healthcare USA

Năm xuất bản: 2008

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 607 p.

Định danh: 978-1-4200-5872-7

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
In the Americas and European countries breast cancer has the highest incidence of all cancers in women (25 to 30%). In recent years, with the application of new methodological technologies, particularly in molecular biology, there have been countless advancements in our knowledge of the mechanism and factors (e.g., growth factors, oncogens, and specific proteins) involved in the breast cancerization process. This includes our knowledge base of prognostic factors to detect the presence of a tumor in the breasts at an early stage and during treatment.

 • Cover
 • Title Page
 • Title pages
 • Preface
 • Contents
 • Contributors
 • Breast Architecture and the Pathogenesis of Cancer
 • The Enzymatic Systems in the Formation and Transformation of Estrogens in Normal and Cancerous Human Breast: Control and Potential Clinical Applications
 • Pregnancy and Breast Cancer
 • The Cellular Origins of Breast Cancer Subtypes
 • The Importance of Estrogen Receptors in Breast Cancer
 • Progesterone Receptor Isoforms and Human Breast Cancer
 • Compensatory Signaling Promoted by Antihormones and Anti…Growth Factor Therapies in Breast Cancer: A Starting Point for the Development of Resistance to Targeted Treatments
 • Apoptosis, Cell Death, and Breast Cancer
 • Aromatase Inhibitors and Their Application to the Treatment of Breast Cancer
 • Aromatase Inhibition in Breast Cancer: UpdateofClinicalApplications
 • Testosterone, Other Androgens and Breast Cancer
 • Combination of Breast Cancer Prevention with Tissue-Targeted Hormone Replacement Therapy
 • Practical Progress in the Chemoprevention of Breast Cancer with Selective Estrogen Receptor Modulators
 • Oncostatic Effect of Analogs of LHRH on Breast Cancer
 • Vitamin D and Breast Cancer
 • Insulin-Like Growth Factor Signaling in Normal Mammary Gland Development and Breast Cancer Progression
 • Insulin-Like Growth Factor-I and Breast Cancer: Epidemiological and Clinical Data
 • Proliferation of Breast Cells by Steroid Hormones and Their Metabolites
 • Lignans and Breast Cancer
 • Breast Cancer Risk, Soyfood Intake, and Isoflavone Exposure:AReview of the In Vitro, Animal, Epidemiologic,andClinical Literature
 • Body Size and Breast Cancer
 • Antiangiogenic Therapy of Breast Cancer: Rationale and Clinical Results
 • Cytotoxic Therapy and Other Non-Hormonal Approaches for the Treatment of Metastatic Breast Cancer
 • Adjuvant and Neoadjuvant Systemic Chemotherapy and Biologic Therapy for Operable and Locally Advanced Breast Cancer
 • BRCA1, BRCA2, and Hereditary Breast Cancer
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2021. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2021. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế