Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Cardiac drug therapy; eight edition

Tác giả: Khan, M. Gabriel

Chủ đề:

Chủ đề: Chemotherapy; Drug therapy; Medicine; Cardiovascular agents; Heart Diseases

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2015

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 802 p.

Định danh: 978-1-61779-962-4

Ngôn ngữ: en

Liên kết: Contemporary Cardiology;

 Đọc trực tuyến
This book is an essential guide to the medical treatment of the cardiac patient and presents core principles of cardiovascular therapeutics as well as drug recommendations. Major classes of drugs are featured, including beta-blockers, ACE inhibitors, calcium antagonists, diuretics, and antiplatelet agents and unique insights into the controversies surrounding the use of specific drugs are explored, with answers given to the question: do beta blockers and diuretics really cause diabetes? Properties, dosage, side effects, potential salutary benefits, and drawbacks on virtually all commercially available cardiac drugs are examined. This revised edition is thoroughly updated and addresses the entire spectrum of heart disorders, such as hypertension, angina, myocardial infarction, heart failure, arrhythmias, cardiac arrest, and dyslipidemias. New chapters include endocrine heart diseases, management of cardiomyopathies, and newer agents. In addition, topics such as cardiac drugs in pregnancy and lactation and drug interactions are covered. Cardiac Drug Therapy, Eighth Edition, is an authoritative and clinically relevant resource for cardiologists, cardiology fellows, and internists.

 • Cover Page
 • Title Page
 • Copyright â 2015 by Springer Science+Business Media New York
 • Dedication
 • Preface
 • Acknowledgment
 • Contents
 • About the Author
 • 1: Beta-Blockers The Cornerstone of Cardiac Drug Therapy
 • 2: Beta-Blocker Controversies
 • 3: Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers
 • 4: ACE Inhibitor ARB Controversies
 • 5: Calcium Antagonists (Calcium Channel Blockers)
 • 6: Calcium Antagonist Controversies
 • 7: Diuretics
 • 8: Hypertension
 • 9: Hypertension Controversies
 • 10: Angina
 • 11: Myocardial Infarction
 • 12: Heart Failure
 • 13: Heart Failure Controversies
 • 14: Arrhythmias
 • 15: Cardiac Arrest
 • 16: Infective Endocarditis
 • 17: Dyslipidemias
 • 18: Endocrine Heart Diseases
 • 19: Antiplatelet Agents, Anticoagulants, Factor Xa Inhibitors, and Thrombin Inhibitors
 • 20: Cardiac Drugs During Pregnancy and Lactation
 • 21: Drug Interactions
 • 22: Hallmark Clinical Trials
 • 23: Management of Cardiomyopathies
 • 24: Newer Agents
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế