Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Chemistry, Biochemistry, and Biology of 1-3 Beta Glucans and Related Polysaccharides

Tác giả: Bacic, Antony; Fincher, Geoffrey B.

Chủ đề:

Chủ đề: Chemistry; Biochemistry; Biology

Nhà xuất bản: Academic Press

Năm xuất bản: 2009

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 680 p.

Định danh: 0123739713; 978-0123739711

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
The book presents a comprehensive, systematic and authoritative survey of information about a family of chemically related, but functionally diverse, naturally occurring polysaccharides--the (1-3)-glucans. International contributors describe the chemical and physicochemical properties of these glucans and their derivatives and the molecular biological and structural aspects of the enzymes involved in their formation and breakdown.

 • Cover
 • In Memoriam
 • Acknowledgements
 • Contributors
 • Introduction and Historical Background
 • Chemistry of ?-Glucans
 • Physico-chemistry of (1,3)-?-Glucans
 • Enzymology and Molecular Genetics of Biosynthetic Enzymes for (1,3)-?-Glucans: Prokaryotes
 • Biosynthetic Enzymes for (1,3)-?-Glucans and (1,3;1,6)-?-Glucans in Protozoans and Chromistans: Biochemical Characterization and Molecular Biology
 • Biosynthetic Enzymes for (1-3)-?-Glucans, (1-3;1-6)-?-Glucans from Yeasts: Biochemical Properties and Molecular Biology
 • Biochemical and Molecular Properties of Biosynthetic Enzymes for (1,3)-?-Glucans in Embryophytes, Chlorophytes and Rhodophytes
 • Plant and Microbial Enzymes Involved in the Depolymerization of (1,3)-?-d-Glucans and Related Polysaccharides
 • Interactions between Proteins and (1,3)-?-Glucans and Related Polysaccharides
 • Callose in Cell Division
 • Cytology of the (1-3)-?-Glucan (Callose) in Plasmodesmata and Sieve Plate Pores
 • Callose and its Role in Pollen and Embryo Sac Development in Flowering Plants
 • Callose in Abiotic Stress
 • Callose in Biotic Stress (Pathogenesis)
 • Biological and Immunological Aspects of Innate Defence Mechanisms Activated by (1,3)-?-Glucans and Related Polysaccharides in Invertebrates
 • (1,3)-?-Glucans in Innate Immunity: Mammalian Systems
 • Functional Roles of (1,3)-?-glucans and Related Polysaccharides: Prokaryotes
 • Biology of (1,3)-?-Glucans and Related Glucans in Protozoans and Chromistans
 • Organization of Fungal, Oomycete and Lichen (1,3)-?-Glucans
 • Distribution, Fine Structure and Function of (1,3;1,4)-?-Glucans in the Grasses and Other Taxa
 • Evolutionary Aspects of (1,3)-?-Glucans and Related Polysaccharides
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2021. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2021. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế