Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Chemoresponsive materials: Stimulation by chemical and biological signals

Tác giả: Schneider, Hans-Jorg

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Smart materials

Nhà xuất bản: The Royal Society of Chemistry

Năm xuất bản: 2015

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 555 p.

Định danh: 978-1-78262-242-0

Ngôn ngữ: en

Liên kết: RSC Smart materials;14

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
Smart materials stimulated by chemical or biological signals are of interest for their many applications including drug delivery, as well as in new sensors and actuators for environmental monitoring, process and food control, and medicine. In contrast to other books on responsive materials, this volume concentrates on materials which are stimulated by chemical or biological signals. Chemoresponsive Materials introduces the area with chapters covering different responsive material systems including hydrogels, organogels, membranes, thin layers, polymer brushes, chemomechanical and imprinted polymers, nanomaterials, silica particles, as well as carbohydrate- and bio-based systems. Many promising applications are highlighted, with an emphasis on drug delivery, sensors and actuators. With contributions from internationally known experts, the book will appeal to graduate students and researchers in academia, healthcare and industry interested in functional materials and their applications.

 • Copver Page
 • RSC Smart Materials series
 • Titla Page
 • Copyright â 2015 by The Royal Society of Chemistry
 • Preface
 • Contents
 • Highlights from Book Chapters
 • 1 - Overview/Strategies for Chemoresponsive Materials
 • 2 - Intelligent, Responsive and Theranostic Hydrogel Systems for Controlled Delivery of Therapeutics
 • 3 - Chemomechanical Gels„Actuators and Sensors
 • 4 - Chemosensitive Organogels
 • 5 - Multi-stimuli Responsive Materials
 • 6 - Responsive Mesoporous Silica Nanoparticles for Targeted Drug Delivery
 • 7 - Cyclodextrin-based Chemo- and pH-Responsive Polymer Systems for Pharmaceutical and Biomedical Applications
 • 8 - Polysaccharide-based Smart Materials
 • 9 - Applications of Stimuli-responsive Functional Colloids
 • 10 - Responsive Membranes
 • 11 - Responsive Layer-by-layer Films
 • 12 - Responsive Materials by the Self-assembly of Low Molecular Weight Gelators
 • 13 - Stimuli-responsive Molecularly Imprinted Polymers
 • 14 - Responsive Peptide-based Materials: Stimulation by Chemical and Biological Signals
 • 15 - Target Biomolecule-responsive Hydrogels
 • 16 - Polymer Brushes with Chemical Responses
 • 17 - Autonomously Moving Interface and Colloidal Objects
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2021. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2021. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế