Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Clinical applications of mass spectrometry in drug analysis: Methods and protocols

Tác giả: Garg, Uttam

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Drug analysis

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2016

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 289 p.

Định danh: 978-1-4939-3252-8

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
This volume describes methods and protocols for a number of drugs and toxins in a stepwise manner. Chapters in the book cover a wide array of topics such as: quantitation of Flecainide, Mexiletine, Propafenone, and Amiodarone in Serum or Plasma; quantitation of total Buprenorphine and Norbuprenorphine in Meconium; quantitation or Carisoprodol and Meprobamate in Urine; and quantitation of Tricyclic Antidepressants in Serum. Each chapter contains a brief introduction to the topic, clinical utility of the analyte(s), and useful notes to help laboratorians easily reproduce the protocols discussed. Written in the highly successful Methods in Molecular Biology series format, chapters include introductions to their respective topics, lists of the necessary materials and reagents, step-by-step, readily reproducible laboratory protocols, and tips on troubleshooting and avoiding known pitfalls. Authoritative and thorough, Clinical Applications of Mass Spectrometry in Drug Analysis: Methods and Protocols, is a great resource for laboratorians who are already using mass spectrometry or thinking of introducing this technology to their laboratories.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright 2016
 • Dedication
 • Preface
 • Contents
 • Contributors
 • 1 Mass Spectrometry in Clinical Laboratory: Applications in Therapeutic Drug Monitoring and Toxicology
 • 2 Quantitation of Flecainide, Mexiletine, Propafenone, and Amiodarone in Serum or Plasma Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)
 • 3 Quantitation of the Oral Anticoagulants Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, and Warfarin in Plasma Using Ultra-Performance Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry (UPLC-MS/MS)
 • 4 Simultaneous Quantitation of Lamotrigine, Levetiracetam, 10-Hydroxycarbazepine, Topiramate, and Zonisamide in Serum Using HPLC-MS/MS
 • 5 Quantification of the Triazole Antifungal Compounds Voriconazole and Posaconazole in Human Serum or Plasma Using Liquid Chromatography Electrospray Tandem Mass Spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS)
 • 6 Quantitation of Haloperidol, Fluphenazine, Perphenazine, and Thiothixene in Serum or Plasma Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)
 • 7 Quantitation of Total Buprenorphine and Norbuprenorphine in Meconium by LC-MS/MS
 • 8 Quantitation of Buprenorphine, Norbuprenorphine, Buprenorphine Glucuronide, Norbuprenorphine Glucuronide, and Naloxone in Urine by LC-MS/MS
 • 9 A Simple Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry Method for Quantitation of Plasma Busulfan
 • 10 High-Throughput Quantitation of Busulfan in Plasma Using Ultrafast Solid-Phase Extraction Tandem Mass Spectrometry (SPE-MS/MS)
 • 11 Quantification of 11-Carboxy-Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC-COOH) in Meconium Using Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)
 • 12 Quantitation of Carisoprodol and Meprobamate in Urine and Plasma Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)
 • 13 Cetirizine Quantification by High-Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)
 • 14 Quantification of Docetaxel in Serum Using Turbulent Flow Liquid Chromatography Electrospray Tandem Mass Spectrometry (TFC-HPLC-ESI-MS/MS)
 • 15 Comprehensive Urine Drug Screen by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)
 • 16 Broad-Spectrum Drug Screening Using Liquid Chromatography-Hybrid Triple-Quadrupole Linear Ion Trap Mass Spectrometry
 • 17 High-Resolution Mass Spectrometry for Untargeted Drug Screening
 • 18 Quantitation of Ethyl Glucuronide and Ethyl Sulfate in Urine Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)
 • 19 Quantification of Hydroxychloroquine in Blood Using Turbulent Flow Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (TFLC-MS/MS)
 • 20 Quantification of Iohexol in Serum by High-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LCưMS/MS)
 • 21 Quantitation of Teriflunomide in Human Serum/Plasma Across a 40,000-Fold Concentration Range by LC/MS/MS
 • 22 Determination of Menthol in Plasma and Urine by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)
 • 23 Development of an Assay for Methotrexate and Its Metabolites 7-Hydroxy Methotrexate and DAMPA in Serum by LC-MS/MS
 • 24 Quantitative, Multidrug Pain Medication Testing by Liquid Chromatography: Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)
 • 25 Quantification of Free Phenytoin by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS)
 • 26 Detection of Stimulants and Narcotics by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry and Gas Chromatography-Mass Spectrometry for Sports Doping Control
 • 27 Quantification of Tricyclic Antidepressants in Serum Using Liquid Chromatography Electrospray Tandem Mass Spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS)
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2021. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2021. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế