Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Clinical Manual of Adolescent Substance Abuse Treatment

Tác giả: Kaminer, Yifrah; Winters, Ken C

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Substance Abuse

Nhà xuất bản: American Psychiatric Publishing

Năm xuất bản: 2010

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 506 p.

Định danh: 978-1-58562-381-5

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
It provides the most recent information about adolescent substance abuse assessment, prevention and treatment. Special emphasis is given to different psychosocial and pharmacological interventions in addition to the treatment of various coexisting psychiatric disorders. This extremely timely and practical guide offers a review of most substances of abuse currently available, covers laboratory work for drug detection in youth, and discusses the legal boundaries of school-based assessment of substance abuse

 • Cover
 • Title pages
 • Contents
 • List of Tables and Figures
 • Contributors
 • Introduction
 • 1 Prevalence and Clinical Course of Adolescent Substance Use and Substance Use Disorders
 • 2 Prevention of Substance Use and Substance Use Disorders: Role of Risk and Protective Factors
 • 3 Screening and Brief Interventions for Adolescent Substance Use in the General Office Setting
 • 4 Biomarker Testing for Substance Use in Adolescents
 • 5 Placement Criteria and Treatment Planning for Adolescents With Substance Use Disorders
 • 6 Adolescent Behavioral Change: Process and Outcomes
 • 7 Pharmacotherapy of Adolescent Substance Use Disorders
 • 8 Club Drug, Prescription Drug, and Over-the-Counter Medication Abuse: Description, Diagnosis, and Intervention
 • 9 Brief Motivational Interventions, Cognitive-Behavioral Therapy, and Contingency Management for Youth Substance Use Disorders
 • 10 The Adolescent Community Reinforcement Approach and Multidimensional Family Therapy: Addressing Relapse During Treatment
 • 11 Twelve-Step Mutual-Help Programs for Adolescents
 • 12 Attention Deficit…Disruptive Behavior Disorders and Substance Use Disorders in Adolescents
 • 13 Assessment and Treatment of Internalizing Disorders: Depression, Anxiety Disorders, and Posttraumatic Stress Disorder
 • 14 Assessment and Treatment of Suicidal Behavior
 • 15 Assessment and Treatment of Comorbid Psychotic Disorders and Bipolar Disorder
 • 16 Management of Youth With Substance Use Disorders in the Juvenile Justice System
 • Appendixes
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế