Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Dentistry for the child and adolescent; Eighth edition

Tác giả: McDonald, Ralph E.; Avery, David R.

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Pedodontics; Dental care; Youth; Pediatric dentistry; Methods

Nhà xuất bản: Mosby

Năm xuất bản: 2004

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 778 p.

Định danh: 978-0-32-302450-1

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
One of the most successful textbooks in pediatric dentistry, this expert resource provides superior, comprehensive coverage of oral care for infants, children, teenagers, and medically compromised individuals. Thoroughly revised material offers the most up-to-date diagnostic and treatment recommendations based on current research, literature, and clinical experience. Now in its 8th edition, this classic text continues to offer in-depth coverage of all areas relevant to the contemporary science and practice of pediatric dentistry.

 • Cover Page
 • Title Page
 • Copyright â 2004 by Mosby
 • Contributors
 • Preface
 • Acknowledgments
 • Contents
 • Chapter 1 : Examination of the Mouth and Other Relevant Structures
 • Chapter 2 : Child Abuse and Neglect
 • Chapter 3 : Nonpharmacologic Management of Children's Behaviors
 • Chapter 4 :Development and Morphology of the Primary Teeth
 • Chapter 5 :Radiographic Techniques
 • Chapter 6 :Clinical Genetics for the Dental Practitioner
 • Chapter 7 : Acquired and Developmental Disturbances of the Teeth and Associated Oral Structures
 • Chapter 8 : Tumors of the Oral Soft Tissues and Cysts and Tumors of the Bone
 • Chapter 9 : Eruption of the Teeth: Local, Systemic, and Congenital Factors That Influence theProcess
 • Chapter 10 : Dental Caries in the Child and Adolescent
 • Chapter 11: Mechanical and Chemotherapeutic Home Oral Hygiene
 • Chapter 12 : Nutritional Considerations for the Pediatric Dental Patient
 • Chapter 13 : Local Anesthesia and Pain Control for the Child and Adolescent
 • Chapter 14 : Pharmacologic Management of Patient Behavior
 • Chapter 15 : Hospital Dental Services for Children and the Use of General Anesthesia
 • Chapter 16 : Dental Materials
 • Chapter 17 : Pit and Fissure Sealants and Preventive Resin Restorations
 • Chapter 18 : Restorative Dentistry
 • Chapter 19 : Treatment of Deep Caries, Vital Pulp Exposure, and Pulpless Teeth
 • Chapter 20 : Gingivitis and Periodontal Disease
 • Chapter 21 : Management of Trauma to the Teeth and Supporting Tissues
 • Chapter 22 : Prosthodontic Treatment of the Adolescent Patient
 • Chapter 23 : Dental Problems of Children with Disabilities
 • Chapter 24 : Management of the Medically Compromised Patient: Hematologic Disorders, Cancer, Hepatitis, and AIDS
 • Chapter 25 : Growth of the Face and Dental Arches
 • Chapter 26 : Cephalometrics and Facial Esthetics: the Key to Complete Treatment Planning
 • Chapter 27 : Management of the Developing Occlusion
 • Chapter 28 : Multidisciplinary Team Approach to Cleft Lip and Palate Management
 • Chapter 29 : Practice Management
 • Chapter 30 : Community Oral Health
 • I N D E X

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế