Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Diving and Subaquatic Medicine, Fifth Edition

Tác giả: Edmonds, Carl; Bennett, Michael; Lippmann, John; Mitchell, Simon

Chủ đề: Medicine; Subaquatic Medicine

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2015

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 787 p.

Định danh: 978-1-4822-6013-7

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
For this fifth edition the original author, Carl Edmonds, is joined by a new team of collaborators and the content has been entirely refreshed and updated throughout. Clinical cases, a feature popular with readers, are expanded, as is the illustrative content. Established and emerging diseases of diving medicine are all covered in full, as is the latest in types of diving, including free and indigenous diving, and associated equipment. Each medical disorder is discussed from a historical, etiological, clinical, pathological, preventative and therapeutic perspective in the informative and accessible style that has made previous editions so popular.

 • Chapter 31: Trauma from marine creatures
 • Chapter 32: Venomous marine animals*
 • Chapter 33: Fish poisoning
 • Chapter 34: Underwater explosions
 • Chapter 35: The ear and diving: anatomy and physiology
 • Chapter 36: The ear and diving: investigations
 • Chapter 37: The ear and diving: hearing loss
 • Chapter 38: The ear and diving: vertigo and disorientation
 • Chapter 39: Cardiac problems and sudden death
 • Chapter 40: Neurological disorders of diving
 • Chapter 41: Psychological and neuropsychological disorders
 • Chapter 42: Miscellaneous disorders
 • Chapter 43: Drugs and diving
 • Chapter 44: Long-term effects of diving
 • Chapter 45: Stress responses, panic and fatigue
 • Chapter 46: Why divers die: the facts and figures
 • Chapter 47: Unconsciousness
 • Chapter 48: First aid and emergency treatment
 • Chapter 49: Oxygen therapy
 • Chapter 50: Investigation of diving accidents
 • Chapter 51: Investigation of diving fatalities
 • Chapter 52: Medical standards for snorkel divers
 • Chapter 53: Medical standards for recreational divers
 • Chapter 54: Medical standards for commercial divers
 • Chapter 55: Asthma
 • Chapter 56: Cardiac and peripheral vascular disease
 • Chapter 57: Insulin-dependent diabetes mellitus
 • Chapter 58: Age and diving
 • Chapter 59: Diver selection
 • Chapter 60: Female divers
 • Chapter 61: Breath-hold diving
 • Chapter 62: Technical diving
 • Chapter 63: Divers with disabilities
 • Chapter 64: Submarine medicine
 • Chapter 65: Occupational groups
 • Chapter 66: Diving in contaminated water
 • Chapter 67: Deep and saturation diving
 • Chapter 68: Hyperbaric equipment
 • Chapter 69: Hyperbaric medicine
 • Cover
 • Half-title
 • Title
 • Copyright
 • Authors
 • Contents
 • List of abbreviations
 • Preface and excerpts from earlier editions
 • Dedication
 • Acknowledgements
 • Chapter 1: History of diving
 • Chapter 2: Physics and physiology
 • Chapter 3: Free diving
 • Chapter 4: Diving equipment
 • Chapter 5: Undersea environments
 • Chapter 6: Pulmonary barotrauma
 • Chapter 7: Ear barotrauma
 • Chapter 8: Sinus barotrauma
 • Chapter 9: Other barotraumas
 • Chapter 10: Decompression sickness: pathophysiology
 • Chapter 11: Decompression sickness: manifestations
 • Chapter 12: Decompression sickness: prevention
 • Chapter 13: Decompression sickness: treatment
 • Chapter 14: Dysbaric osteonecrosis
 • Chapter 15: Inert gas narcosis
 • Chapter 16: Hypoxia
 • Chapter 17: Oxygen toxicity
 • Chapter 18: Carbon dioxide toxicity
 • Chapter 19: Breathing gas preparation and contamination
 • Chapter 20: High-pressure neurological syndrome
 • Chapter 21: Drowning
 • Chapter 22: Pathophysiological and clinical features of drowning
 • Chapter 23: The management of drowning
 • Chapter 24: Salt water aspiration syndrome
 • Chapter 25: Why divers drown
 • Chapter 26: Seasickness (motion sickness)
 • Chapter 27: Thermal problems and solutions
 • Chapter 28: Cold and hypothermia
 • Chapter 29: Infections
 • Chapter 30: Scuba divers’ pulmonary oedema
 • Appendix A: Decompression tables
 • Appendix B: US Navy recompression therapy tables
 • Appendix C: Recompression therapy options
 • Appendix D: Diving medical library
 • Appendix E: Diving medical training
 • Appendix F: Diving medical organizations and contacts
 • Back Cover

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế