Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Functional Bladder Reconstruction Following Spinal Cord Injury via Neural Approaches

Tác giả: Hou, Chunlin

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Bladder; Spinal Cord; Reconstruction

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 122 p.

Định danh: 978-94-007-7766-8

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
One of the most common problems for spinal cord injury patients is urinary system dysfunction. The book Functional Bladder Reconstruction Following Spinal Cord Injury via Neural Approaches introduces how to solve this problem using multi-disciplinary approaches. From animal model studies to surgical techniques as well as successful case reports, six kinds of surgery are presented in separate chapters. This up-to-date monograph will be a valuable resource for surgeons, urologists and neurologists caring for spinal cord injury patients. The contributors are a group of surgeons working in the fields of orthopaedics and microsurgery. Editor Chunlin Hou is Professor in Changzheng Hospital, the Second Military Medical University, Shanghai, China.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright â Springer Science+Business Media Dordrecht 2014
 • Preface
 • Contents
 • 1. An Overview of Traumatic Spinal Cord Injury
 • 2. Clinical Anatomy of Cauda Equina and Lumbosacral Nerve Root
 • 3. Classifi cation of and Treatment Principles for Bladder Dysfunction Caused by Spinal Cord Injury
 • 4. Pathological Changes in the Detrusor After Spinal Cord Injury
 • 5. Microstructural Study of the Detrusor Muscle After Repair of Atonic Bladders Causedby Injury to the Medullary Conein Rats
 • 6. Selective Sacral Rhizotomy: Introducing a Simple Intraoperative Manometric Method
 • 7. Reconstruction of Bladder Innervation Below the Levelof Spinal Cord Injury for Inducing Urination by Achilles Tendon-to-Bladder Reflex Contractions
 • 8. Reconstruction of Bladder Innervation Above the Levelof Spinal Cord Injury for Inducing Urination by Abdomen-to-Bladder Reflex Contractions
 • 9. Reconstruction of Afferent and Efferent Nerve Pathways of the Atonic Bladder
 • 10. Transfer of Normal Lumbosacral Nerve Roots to Reinnervate Atonic Bladder
 • 11. Electrical Stimulated Micturition: Sacral Anterior Root Stimulator + Sacral Deafferentation
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế