Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Gastrointestinal and liver disease nutrition desk reference

Tác giả: Mullin, Gerard E.; Matarese, Laura E.; Palmer, Melissa

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Gastrointestinal Diseases; Liver Diseases; Nutrition Therapy; Diet therapy

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2012

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 470 p.

Định danh: 978-1-4398-1265-5

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Providing a review of the digestive tract, liver, and core concepts, this important reference presents the nutritional consequences and considerations of digestive disorders. Contributors examine the role of nutrition in gastrointestinal and liver disease, including alcoholic and nonalcoholic liver disease, viral hepatitis, cirrhosis, malabsorption, colorectal disease, transplantation, pancreatitis, and inflammatory bowel disease. Of special interest to the practitioner are chapters on food allergy and intolerance, the effects of medicinal plants, and the role of fiber in the gastrointestinal tract. The reference also addresses the challenges of managing nutritional issues for hospitalized patients and covers eating disorders and ethical issues.

 • Cover Page
 • Title Page
 • Copyright â 2012 by Taylor & Francis Group
 • Contents
 • Preface
 • Editors
 • Contributors
 • 1. Major Components of theGastrointestinal System andTheir Role in Digestion
 • 2. Malabsorption
 • 3. The Role of the Gut Microbiotaand Probiotics inGastrointestinal DiseasePrevention and Management
 • 4. Short Bowel Syndrome
 • 5. Celiac Disease
 • 6. Food Allergy andFood Intolerance
 • 7. Anatomy and Physiologyof the Liver
 • 8. Nutrition and AlcoholicLiver Disease
 • 9. Nutrition and Nonalcoholicand Viral Liver Diseases
 • 10. General Nutritional Guidelinesfor Liver Disease, Cirrhosis,and Its Complications
 • 11 Nutrition and LiverTransplantation
 • 12 Nutritional Considerations inAcute and Chronic Pancreatitis
 • 13 Nutrition in IrritableBowel Syndrome
 • 14 Inflammatory Bowel Disease
 • 15 Nutrition and ColorectalDisease
 • 16 Nutrition and ColorectalCancer
 • 17 The Influence of Bitter,Aromatic, and PungentMedicinal Plants onGut Function
 • 18 Obesity and Nutrition
 • 19 Micronutrients
 • 20 Role of Fiber, Prebiotics,and Probiotics inGastrointestinal Healthand Disease
 • 21 Overview of Genomicsand GastrointestinalHealth and Disease
 • 22 Enteral Access andEnteral Nutrition
 • 23 Parenteral Nutrition
 • 24 Pediatric Enteral andParenteral Nutrition
 • 25 Drug…Drug and Drug…NutrientInteractions in GastrointestinalDisease
 • 26 Nutrition Assessment
 • 27 Critical Care Nutrition
 • 28 PerioperativeNutrition Support
 • 29 Bariatric Surgery
 • 30 Home ParenteralNutrition (HPN)
 • 31 An Integrative NutritionApproach to Eating Disorders
 • 32 Ethical and Medical…LegalConsiderations

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế