Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Implant dentistry at-a-glance

Tác giả: Malet, Jacques; Bouchard, Philippe; Mora, Francis

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Dental Implantation; Oral Surgical

Nhà xuất bản: Wiley-Blackwell

Năm xuất bản: 2012

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 144 p.

Định danh: 978-1-4443-3744-0

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
This title in the highly popular at a Glance series provides a concise and accessible introduction and revision aid, comprehensively covering all the constituent sub-topics that comprise implant dentistry. Following the familiar, easy-to-use at a Glance format, each topic is presented as a double-page spread with facts accompanied by clear diagrams and clinical photographs encapsulating essential information. Implant Dentistry at a Glance is an ideal companion for all students of dentistry, junior clinicians and members of the dental team with an interest in implant dentistry.

 • Cover
 • Springer Series on Polymer and Composite Materials
 • Title
 • Copyright
 • Preface
 • Contents
 • About the Editor
 • Part I Focus on Tissue Engineering
 • Chitosan Hydrogels for Regenerative Engineering
 • Prospects of Bioactive Chitosan-Based Scaffolds in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
 • Chitosan-Based Scaffolds for Cartilage Regeneration
 • Composite Chitosan-Calcium Phosphate Scaffolds for Cartilage Tissue Engineering
 • Chitosan-Gelatin Composite Scaffolds in Bone Tissue Engineering
 • Chitin and Chitosan Nanocomposites for Tissue Engineering
 • Chitin, Chitosan, and Silk Fibroin Electrospun Nanofibrous Scaffolds: A Prospective Approach for Regenerative Medicine
 • Part II Focus on Therapeutics, Functionalization and Computer Aided Techniques
 • Chitosan: A Potential Therapeutic Dressing Material for Wound Healing
 • Recent Advances in Chitosan-Based Nanomedicines for Cancer Chemotherapy
 • Chitosan: A Promising Substrate for Regenerative Medicine in Drug Formulation
 • D-Glucosamine and N-Acetyl D-Glucosamine: Their Potential Use as Regenerative Medicine
 • Functionalized Chitosan: A Quantum Dot-Based Approach for Regenerative Medicine
 • Development and Selection of Porous Scaffolds Using Computer-Aided Tissue Engineering
 • Author Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế