Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Medical Devices and Human Engineering

Tác giả: Bronzino, Joseph D.; Peterson, Donald R.

Chủ đề: Medicine; Medical Devices; Human Engineering

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 821 p.

Định danh: 978-1-4398-2526-6

Ngôn ngữ: en

Liên kết: The Biomedical Engineering Handbook, Fourth Edition;

 Đọc trực tuyến
More than three dozen specific topics are examined, including optical sensors, implantable cardiac pacemakers, electrosurgical devices, blood glucose monitoring, human–computer interaction design, orthopedic prosthetics, clinical engineering program indicators, and virtual instruments in health care. The material is presented in a systematic manner and has been updated to reflect the latest applications and research findings.

 • Cover
 • Half-title
 • Title
 • Copyright
 • Contents
 • Preface
 • Editors
 • Contributors
 • MATLAB Statement
 • Chapter 1: Introduction
 • Chapter 2: Physical Sensors
 • Chapter 3: Magnetic and Radio Frequency Induction Sensors
 • Chapter 4: Biopotential Electrodes
 • Chapter 5: Electrochemical Sensors
 • Chapter 6: Optical Sensors
 • Chapter 7: Bioanalytic Sensors
 • Chapter 8: Biological Sensors for Diagnostics
 • Chapter 9: Biopotential Amplifiers
 • Chapter 10: Bioimpedance Measurements
 • Chapter 11: Implantable Cardiac Pacemakers
 • Chapter 12: Model Investigation of Pseudo-Hypertension in Oscillometry
 • Chapter 13: Cardiac Output Measurement
 • Chapter 14: External Defibrillators
 • Chapter 15: Implantable Defibrillators
 • Chapter 16: Implantable Stimulators for Neuromuscular Control
 • Chapter 17: Respiration
 • Chapter 18: Mechanical Ventilation
 • Chapter 19: Essentials of Anesthesia Delivery
 • Chapter 20: Electrosurgical Devices
 • Chapter 21: Biomedical Lasers
 • Chapter 22: Measuring Cellular Traction Forces at the Micro- and Nanoscale
 • Chapter 23: Blood Glucose Monitoring
 • Chapter 24: Atomic Force Microscopy: Opportunities and Challenges for Probing Biomolecular Interactions
 • Chapter 25: Parenteral Infusion Devices
 • Chapter 26: Clinical Laboratory: Separation and Spectral Methods
 • Chapter 27: Clinical Laboratory: Nonspectral Methods and Automation
 • Chapter 28: Noninvasive Optical Monitoring
 • Chapter 29: The Elemental Resource Model for Human Performance
 • Chapter 30: Measurement of Neuromuscular Performance Capacities
 • Chapter 31: Measurement and Analysis of Sensory-Motor Performance: Tracking Tasks
 • Chapter 32: Measurement of Information-Processing Subsystem Performance Capacities
 • Chapter 33: High-Level Task Analysis: Using Cognitive Task Analysis in Human–Machine System Design
 • Chapter 34: Task Analysis and Decomposition: Physical Components
 • Chapter 35: Human–Computer Interaction Design: Usability and User Experience Design
 • Chapter 36: Applications of Human Performance Measurements to Clinical Trials to Determine Therapy Effectiveness and Safety
 • Chapter 37: Applications of Quantitative Assessment of Human Performance in Occupational Medicine
 • Chapter 38: Human Performance Engineering Design and Analysis Tools
 • Chapter 39: Human Performance Engineering: Challenges and Prospects for the Future
 • Chapter 40: Hearing Loss and Deafness: Augmentation and Substitution
 • Chapter 41: Low Vision and Blindness: Augmentation and Substitution
 • Chapter 42: Orthopedic Prosthetics in Rehabilitation
 • Chapter 43: Rehabilitation Engineering, Science, and Technology
 • Chapter 44: Orthopedic Prosthetics and Orthotics in Rehabilitation
 • Chapter 45: Externally Powered and Controlled Orthoses and Prostheses
 • Chapter 46: Sensory Augmentation and Substitution
 • Chapter 47: Augmentative and Alternative Communication
 • Chapter 48: Measurement Tools and Processes in Rehabilitation Engineering
 • Chapter 49: Rehabilitation Engineering Technologies: Principles of Application
 • Chapter 50: Clinical Engineering: Evolution of a Discipline
 • Chapter 51: Management and Assessment of Healthcare Technology
 • Chapter 52: Managing Medical Equipment Risks
 • Chapter 53: Clinical Engineering Program Indicators
 • Chapter 54: Quality of Improvement and Team Building
 • Chapter 55: A Standards Primer for Clinical Engineers
 • Chapter 56: Regulatory and Assessment Agencies
 • Chapter 57: Applications of Virtual Instruments in Healthcare
 • Back Cover

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế