Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ  
  • Chi tiết tài liệu

Mucosal immunology; fourth edition. Volume 2

Tác giả: Cheroutre, Hilde

Tác giả: Kelsall, Brian L.

Tác giả: Lambrecht, Bart N.

Tác giả: Mestecky, Jiri

Tác giả: Russell, Michael W.

Tác giả: Strober, Warren

Chủ đề: Human Anatomy -- Histology -- Types of normal tissue (General) -- Specific types of tissue, A-Z -- Mucous membrane

Tiêu đề đề mục: Basic science

Tiêu đề đề mục: Clinical manifestations

Tiêu đề đề mục: Medicine

Tiêu đề đề mục: Mucosal Immunology

Nhà xuất bản: Elsevier

Năm xuất bản: 2015

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 1221 p.

Định danh: 978-0124158474

Ngôn ngữ: en

 Tập tin .pdf

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
This book is the only comprehensive reference covering the basic science and clinical manifestations of mucosal immunology. Most infectious agents enter the body through the various mucous membranes, and many common infections take place in or on mucous membranes, making this subject an area of singular importance in the field of immunology.
This book contains new research data, exceptional illustrations, original theory, a new perspective, and excellent organization. It covers immune system topics, such as inductive and effector tissues and cells, and development and physiology of the mucosal barrier; diseases in the digestive system, respiratory tract, and genitourinary tract; and immunodeficiency.
The most comprehensive text on mucosal immunology from internationally recognized experts in the field
Includes exceptional color illustrations, new research data, original theory and information on all mucosal diseases
Contains nine new chapters and an expanded appendix

Đang thực hiện
Tài liệu liên quan
Button
 

Về đầu trang


Mục lục Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Tiêu đề đề mục: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - tài liệu y khoa Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online, tài liệu y khoa, tai lieu y khoa.

Sách hay - eMicLib - tài liệu y khoa

Sách nói- eMicLib - tài liệu y khoa

Tài liệu phim - tài liệu y khoa

Tài liệu ảnh - tài liệu y khoa

Tài liệu điện tử - tài liệu y khoa
Thư viện điện tử - tài liệu y khoa
Tài liệu hạn chế - tài liệu y khoa