Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Multifaceted Roles of Crystallography in Modern Drug Discovery

Tác giả: Scapin, Giovanna; Patel, Disha; Arnold, Eddy

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Drug

Nhà xuất bản: Springer;

Năm xuất bản: 2015

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 245 p.

Định danh: 978-94-017-9719-1

Ngôn ngữ: en

Liên kết: NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology;

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
The present work offers a snapshot of the state-of-the-art of crystallographic, analytical, and computational methods used in modern drug design and development. Topics discussed include: drug design against complex systems (membrane proteins, cell surface receptors, epigenetic targets, and ribosomes); modulation of protein-protein interactions; the impact of small molecule structures in drug discovery and the application of concepts such as molecular geometry, conformation, and flexibility to drug design; methodologies for understanding and characterizing protein states and protein-ligand interactions during the drug design process; and monoclonal antibody therapies.

 • Cover page
 • Half-title
 • NATO Science for Peace and Security Series
 • Title page
 • Copyright
 • Preface
 • Contents
 • Contributors
 • 1 Engineering G Protein-Coupled Receptors for Drug Design
 • 2 Structural Insights into Activation and Allosteric Modulation of G Protein-Coupled Receptors
 • 3 Epigenetic Drug Discovery
 • 4 Crystallography and Biopharmaceuticals
 • 5 Structural Chemistry and Molecular Modeling in the Design of DPP4 Inhibitors
 • 6 Considerations for Structure-Based Drug Design Targeting HIV-1 Reverse Transcriptase
 • 7 Protein-Ligand Interactions as the Basis for Drug Action
 • 8 The Protein Data Bank: Overview and Tools for Drug Discovery
 • 9 Small Molecule Crystal Structures in Drug Discovery
 • 10 Protein Aggregation and Its Prediction
 • 11 Importance of Protonation States for the Binding of Ligands to Pharmaceutical Targets
 • 12 Protein-Protein Interactions: Structures and Druggability
 • 13 Achieving High Quality Ligand Chemistry in Protein-Ligand Crystal Structures for Drug Design
 • 14 Molecular Obesity, Potency and Other Addictions in DrugDiscovery
 • 15 Adventures in Small Molecule Fragment Screening by X-ray Crystallography
 • 16 Structure-Based Drug Design to Perturb Function of a tRNA-Modifying Enzyme by Active Site and Protein-Protein Interface Inhibition
 • 17 Molecular Interaction Analysis for Discovery of Drugs Targeting Enzymes and for Resolving Biological Function

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2021. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2021. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế