Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Operative Techniques in Liver Resection.

Tác giả: Yan, Lunan

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Operative Techniques; Liver Resection; Liver

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2016

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 348 p.

Định danh: 978-94-017-7411-6

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
This book presents the latest knowledge in liver resection. It includes preoperative assessment, hepatic vascular occlusion, live parenchyma transection, various liver resection techniques, liver transplantation, ex situ ex vivo resection, auto-transplantation, laparoscopic liver resection and outcome of liver resection. It describes 21 resection techniques in the same style. Each chapter is built around a series of descriptive photographs and illustrations, which are explained in detail in the text. At the end of each section there are key points that are critical for surgeons performing liver resections. The authors share their extensive experience of liver resections. This book will help practitioners perform safe and expeditious resections and reduce postoperative liver failure. Hepato-bilio pancreatic surgeons, hepatologists, radiologists, clinicians and researchers who are interested in liver surgery will find this book an invaluable guide.​

 • Cover
 • Title page
 • Copyright â Springer - 2016
 • Preface
 • Acknowledgments
 • Contents
 • Contributors
 • 1: Liver Anatomy and the History of Hepatectomy
 • 2: Anatomy in Liver Resection
 • 3: Assessment of the Patient Before Liver Resection
 • 4: The Application of CT and MRI in Hepatectomy
 • 5: Liver Fibrosis and Its Assessment
 • 6: Ultrasound Elastography in the Assessment of Liver Fibrosis
 • 7: Techniques of Vascular Inflow Occlusion and Liver Parenchymal Transection
 • 8: Hepatic Parenchyma Transection Using Modern Instruments
 • 9: The Key Points of Postoperative Monitoring and Nursing Care
 • 10: Short-Term Outcomes of Liver Resection
 • 11: Long-Term Outcomes of Liver Resection
 • 12: Glisson’s Pedicle Approach and Liver Round Ligament Approach in Anatomical Hepatectomy
 • 13: Anatomical Liver Resection
 • 14: Mesohepatectomy
 • 15: Liver Resection for Primary Hepatocellular Carcinoma
 • 16: Surgical Treatment of Hepatocellular Carcinoma Accompanied with Portal Vein Tumor Thrombus
 • 17: Liver Resection of Secondary Liver Cancer
 • 18: Hepatectomy for Hepatic Hemangioma
 • 19: Liver Resection in Hepatic Hydatid Disease
 • 20: Hepatolithiasis Hepatectomy
 • 21: Liver Resection for Hilar Cholangiocarcinoma
 • 22: Hepatectomy for Gallbladder Carcinoma
 • 23: Liver Resection in Pediatric Patients
 • 24: Laparoscopic Liver Resection
 • 25: Application of PVE in Hepatic Surgery
 • 26: Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy
 • 27: Pediatric Living Donor Liver Transplantation
 • 28: Right Hepatectomy Without Middle Hepatic Vein in Living Donor
 • 29: Resection and Procurement of the Right Hemiliver in Adult-to-Adult Living-ưDonor Liver Transplantation (LDLT)
 • 30: Right Posterior Sector Graft for Living-ưDonor Liver Transplantation
 • 31: Procurement of Liver Graft
 • 32: Laparoscopic Donor Liver Resection
 • 33: Native Liver Resection in Liver Transplantation
 • 34: Split-Liver Transplantation and Reduced-Size Liver Transplantation
 • 35: Ex Vivo Liver Resection and Autotransplantation
 • 36: Vessel Exposure and Reconstruction in Liver Transplantation
 • 37: Looking Forward to the Future

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế