Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Parkinson's Disease; Second Edition.

Tác giả: Pfeiffer, Ronald F.; Wszolek, Zbigniew K.; Ebadi, Manuchair

Chủ đề: Medicine; Parkinson's Disease; Disease

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2013

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 1265 p.

Định danh: 978-1-4398-0715-6

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
In recent years, considerable advances have been made in our knowledge and understanding of Parkinson's disease (PD). In particular, there has been an explosion of information regarding genetic contributions to the etiology of PD and an increased awareness of the importance of the non-motor features of the disease. Theories regarding the pathogenesis and pathophysiology of PD have also been refined, and new treatment modalities and advances implemented. Reflecting these changes, this second edition features new chapters devoted to genetic aspects of PD, non-motor features of the disease, and aspects of the pathophysiology, pathogenesis, and treatment of PD.

 • Chapter 10 - Overview of the Genetics of Parkinsonism
 • Chapter 14 - PINK1- and DJ-1-Linked Parkinsonism
 • Chapter 16 - Tremor, Rigidity, and Bradykinesia
 • Chapter 18 - Somesthesia
 • Chapter 20 - Restless Legs Syndrome and Periodic Limb Movements of Sleep
 • Chapter 26 - REM Sleep Behavior Disorder
 • Chapter 28 - Urological Dysfunction
 • Chapter 29 - Sexual Dysfunction
 • Chapter 32 - Respiratory Dysfunction
 • Chapter 34 - Anxiety and Parkinson Disease
 • Chapter 36 - Dementia
 • Chapter 43 - Oxidative Stress
 • Chapter 44 - Mitochondrial Dysfunction
 • Chapter 45 - Excitotoxicity
 • Chapter 46 - Inflammation
 • Chapter 50 - Neuroleptic-Induced Movement Disorders
 • Chapter 53 - Rating Scales
 • Chapter 54 - MR Imaging of Parkinsonism
 • Chapter 55 - Molecular Imaging in Parkinson Disease
 • Chapter 61 - Amantadine
 • Chapter 66 - Non-Dopaminergic Drugs for Motor Symptoms
 • Chapter 68 - Deep Brain Stimulation Surgery
 • Chapter 7 - Industrial and Occupational Exposures and Parkinson Disease
 • Chapter 88 - Informal Caregiving: An Essential Part of the Team
 • Front Cover
 • Title page
 • Copyright â 2013 by Taylor & Francis
 • In Memoriam
 • Contents
 • Preface
 • Acknowledgments
 • Editors
 • Contributors
 • Chapter 1 - James Parkinson
 • Chapter 2 - Parkinson’s Disease: Where Have We Been?
 • Chapter 3 - Parkinson’s Disease: Where Are We?
 • Chapter 4 - Epidemiology of Parkinson’s Disease: An Overview
 • Chapter 5 - Environmental Toxins and Parkinson’s Disease
 • Chapter 6 - Rural Environment and Parkinson’s Disease
 • Chapter 8 - Tetrahydroisoquinolines and Parkinson’s Disease
 • Chapter 9 - Endogenous Neurotoxins in the Pathogenesis and Progression of Parkinson’s Disease
 • Chapter 11 - α-Synuclein and Parkinson’s Disease
 • Chapter 12 - LRRK2-Associated Parkinson’s Disease
 • Chapter 13 - Parkin-Associated Parkinson’s Disease
 • Chapter 15 - Genetic and Bioinformatic Tools in Parkinson’s Disease
 • Chapter 17 - Gait Disorders in Parkinson’s Disease*
 • Chapter 19 - Pain in Parkinson’s Disease
 • Chapter 21 - Fatigue: A Common Comorbidity in Parkinson’s Disease
 • Chapter 22 - Visual Dysfunction in Parkinson’s Disease
 • Chapter 23 - Visuo-Cognitive Dysfunctions in Parkinson’s Disease
 • Chapter 24 - Olfactory Dysfunction in Parkinson’s Disease and Parkinsonian Syndromes
 • Chapter 25 - Insomnia and Excessive Daytime Sleepiness in Parkinson’s Disease
 • Chapter 27 - Gastrointestinal Dysfunction in Parkinson’s Disease
 • Chapter 30 - Cardiovascular Autonomic Dysfunction in Parkinson’s Disease and Parkinsonian Syndromes
 • Chapter 31 - Disorders of Thermoregulation in Parkinson’s Disease
 • Chapter 33 - Depression in Parkinson’s Disease
 • Chapter 35 - Apathy in Parkinson’s Disease
 • Chapter 37 - Animal Models of Basal Ganglia Injury and Degeneration and Their Application to Parkinson’s Disease Research
 • Chapter 38 - Neuroanatomy of Parkinson’s Disease
 • Chapter 39 - Neuropathology of Parkinson’s Disease
 • Chapter 40 - Neurophysiology of the Motor Disorder in Parkinson’s Disease
 • Chapter 41 - Neurochemistry of Parkinson’s Disease: Dopamine
 • Chapter 42 - Pathophysiology of Parkinson’s Disease, Neurochemical Pathology: Other Neurotransmitters
 • Chapter 47 - Protein Conformational and Metabolic Changes in Parkinson’s Disease
 • Chapter 48 - Cell Death in Parkinson’s Disease
 • Chapter 49 - Differential Diagnosis of Parkinson’s Disease
 • Chapter 51 - Clinical Diagnostic Criteria for Parkinson’s Disease
 • Chapter 52 - Clinical Batteries and Biomarkers in the Diagnosis of Parkinson’s Disease
 • Chapter 56 - Positron Emission Tomography in Parkinson’s Disease
 • Chapter 57 - Transcranial Ultrasound in Parkinson’s Disease
 • Chapter 58 - In Vivo Molecular Imaging in Parkinson’s Disease
 • Chapter 59 - Placebo Effect in Parkinson’s Disease
 • Chapter 60 - Treatment of Parkinson’s Disease with Anticholinergic Medications
 • Chapter 62 - MAO-B Inhibitors for the Treatment of Parkinson’s Disease
 • Chapter 63 - Catechol-O-Methyltransferase Inhibitors in the Treatment of Parkinson’s Disease
 • Chapter 64 - Symptomatic Treatment of Parkinson’s Disease: Levodopa
 • Chapter 65 - Dopamine Agonists in Parkinson’s Disease
 • Chapter 67 - Stereotactic Ablative Procedures for Intractable Parkinson’s Disease
 • Chapter 69 - Neurotransplantation in the Treatment of Parkinson’s Disease
 • Chapter 70 - Role of Physical Therapy in Management of Parkinson’s Disease
 • Chapter 71 - Speech Therapy in the Treatment of Parkinson’s Disease
 • Chapter 72 - Dysphagia in Parkinson’s Disease
 • Chapter 73 - Restorative and Functional Occupational Therapy in Parkinson’s Disease
 • Chapter 74 - Neurologic Music Therapy*: A Modality to Address the Diverse Needs of People with Parkinson’s Disease
 • Chapter 75 - Dance for Persons with Parkinson’s Disease*
 • Chapter 76 - Pathogenesis of Motor Response Complications in Parkinson’s Disease: “Mere Conjectural Suggestions” and Beyond
 • Chapter 77 - Treatment of Early Parkinson’s Disease
 • Chapter 78 - Treatment of Moderate Parkinson’s Disease
 • Chapter 79 - Management of Advanced Parkinson’s Disease
 • Chapter 80 - Role and Design of Clinical Trials for Parkinson’s Disease
 • Chapter 81 - Future Symptomatic Therapy in Parkinson’s Disease
 • Chapter 82 - Calcium Influx, Free Radicals, and Aging: A Metabolic Burden Linked to Neuronal Loss in Parkinson’s Disease
 • Chapter 83 - Therapeutic Potential of Exercise in Parkinson’s Disease
 • Chapter 84 - Gene Therapy for Parkinson’s: Disease from Bench to Bedside
 • Chapter 85 - Translating Stem Cell Biology to Regenerative Medicine for Parkinson’s Disease
 • Chapter 86 - Alternative Drug Delivery in the Treatment of Parkinson’s Disease
 • Chapter 87 - Economics of Parkinson’s Disease
 • Chapter 89 - Driving in Parkinson’s Disease
 • Chapter 90 - Evolution and Potential of the National Parkinson’s Organizations: A Brief Overview
 • Chapter 91 - Comprehensive Parkinson’s Disease Care in Complex Environments
 • Back Cover

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế