Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Periodontics: Medicine, surgery, and implants

Tác giả: Rose, Louis F.; Mealey, Brian; Genco, Robert

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Periodontics; Medicine; Surgery; Implants

Nhà xuất bản: Mosby

Năm xuất bản: 2004

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 1717 p.

Định danh: 978-0801679780

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
This definitive book presents the medical and surgical aspects of periodontics in full color, organized to coincide with topics in the AAP's Vision 2020 Objectives. It offers strong theory and concepts, as well as highly instructive clinical practice applications. The hallmark of this book is that it directs dental diagnosis and treatment toward controlling infection and establishing an oral environment that is conducive to the overall health and well-being of the patient. Interrelationships between oral and systemic health are emphasized throughout, and advanced technologies and techniques such as oral, plastic and reconstructive surgery, and dental implant surgery are key components.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright â 2004; Mosby
 • Notice
 • Contents
 • Preface
 • Acknowledgments
 • 1 Anatomy, Development, and Physiology of thePeriodontium
 • PART I. BASIC CONCEPTS IN PERIODONTAL PATHOBIOLOGY
 • 2 Diagnosis and Classification of Periodontal Diseases
 • 3 Epidemiology of Periodontal Diseases and RiskFactors
 • 4 Microbiology of Periodontal Diseases
 • 5 Immunoinflammatory Response in PeriodontalDiseases
 • 6 Dental Plaque and Calculus: Microbial Biofilms andPeriodontal Diseases
 • 7 Local Contributing Factors
 • 8 Clinical Periodontal Examination
 • PART II. PERIODONTAL EVALUATION, TREATMENT PLANNING, AND NONSURGICAL THERAPY
 • 9 Radiography for the Periodontal Examination
 • 10 The Electronic Patient Record
 • 11 Formulating a Periodontal Diagnosis and Prog
 • 12 Acute Periodontal Conditions
 • 13 Oral Physiotherapy
 • 14 Nonsurgical Therapy
 • 15 Periodontal and Dental Implant Maintenance
 • 16 Locally Acting Oral Chemotherapeutic Agents
 • 17 Systemic Chemotherapeutic Agents
 • 18 Contemporary Dental Hygiene Care
 • 19 Conscious Sedation
 • 20 Principles and Practice of Periodontal Surgery
 • 21 Periodontal Plastic and Reconstructive Surgery
 • 22 Principles of Periodontal Plastic MicrosurgeryDennis
 • 23 Resective Periodontal Surgery
 • 24 Treatment of Molar Furcations
 • 25 Periodontal Regeneration and ReconstructiveSurgery
 • 26 Dental Implants in the Periodontally CompromisedDentition
 • 27 Restoration of the Periodontally CompromisedDentition
 • 28 Orthodontic Therapy for the Periodontal-Restorative Patient
 • 29 Role of Occlusion in Periodontal Therapy
 • 30 Endodontic-Periodontal Considerations
 • 31 Systemic Factors Impacting the Periodontium
 • 32 Effect of Periodontal Infection on Systemic Healthand Well-Being
 • 33 Medications Impacting the Periodontium
 • 34 Effect of Tobacco Smoking and Alcohol Use onPeriodontal Diseases
 • 35 Selected Soft and Hard Tissue Lesions WithPeriodontal Relevance
 • 36 Medical and Dental History
 • 37 Periodontal Treatment of the MedicallyCompromised Patient

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế