Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Reconstructive surgery of the chest, abdomen, and pelvis

Tác giả: Evans, Gregory R. D.

Chủ đề: Medicine; Surgery; Reconstruction; Pelvis; Abdomen; Chest

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2004

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 478 p.

Định danh: 978-0824740450

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
An Assessment of the effects of radiation and chemotherapy on the reconstruction of the chest, abdomen and pelvis. Procedures of particular interest in this reference include alloplastic reconstruction of chest wall deformities; direct closure, tissue expansion and grafting of the abdominal wall; as well as rectus abdominus muscle involvement in the reconstruction of abdominal and pelvic defects.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright 2004
 • Preface
 • Contents
 • Contributors
 • 1. Anatomy of the Chest Wall
 • 2. Preoperative Evaluation of Patients Undergoing Chest Wall Reconstruction
 • 3. Introduction to Surgical Infections of the Chest: Empyema and Mediastinitis
 • 4. Treatment of Sternal Clefts
 • 5. Poland's Syndrome
 • 6. Pleu ral Defects
 • 7. Alloplastic Reconstruction of ChestWall Deformities
 • 8. Reconstruction of Pectus Excavatumand Pectus Carinatum
 • 9. Chest Wall Tumors
 • 10. Effects of Radiation and Chemotherapyon the Reconstruction of the Chest,Abdomen, and Pelvis
 • 11. Local Flaps and Skin Graftsfor Chest Reconstruction
 • 12. Rectus Abdominis forChest Reconstruction
 • 13. Latissimus Dorsi and Serratus Anteriorfor Chest Wall Reconstruction
 • 14. Pectoralis Muscle forChest Reconstruction
 • 15. Chest Wall Reconstruction with Omentum
 • 16. Chest Wall Reconstruction withScapula and Parascapula Flaps
 • 17. Trapezius Flap for ChestReconstruction
 • 18. Extended Flaps for Chest Wall Reconstruction
 • 19. External Oblique Myocutaneous Flap
 • 20. Free Flaps for Chest WallReconstruction
 • 21. Outcomes in Chest WallReconstruction
 • 22. Anatomy and Physiology of theAbdominal Wall and Pelvis
 • 23. Tumors of the Pelvis
 • 24. Direct Closure, Tissue Expansion,and Grafting of the Abdominal Wall
 • 25. Vastus Lateralis Muscle Flap
 • 26. Reconstruction of the Abdomen andPelvis with the Tensor Fascia Lata
 • 28. Rectus Femoris Flap
 • 29. Rectus Abdominis Muscle in Reconstruction of Abdominaland Pelvic Defects
 • 30. Filet Flap Reconstruction of Abdominaland Pelvic Defect from ExternalHemipelvectomy
 • 31. Free Flaps for Abdominal andPerineal Reconstruction
 • 32. Outcomes of Perineal Reconstruction
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế