Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Salivry gland gathology: Diagnosis and management

Tác giả: Carlson, Eric R.; Ord, Robert A.

Chủ đề:

Chủ đề: Salivary Glands; Pathology; Pathology; Salivary Glands; Salivary Gland Diseases

Nhà xuất bản: Wiley Blackwell

Năm xuất bản: 2016

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 475 p.

Định danh: 978-1-118-93375-6

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Salivary Gland Pathology: Diagnosis and Management offers comprehensive coverage of all aspects of this topic. Beginning with the embryology, anatomy and physiology of the salivary glands, the first section of the book discusses radiographic imaging, infections, cystic conditions, sialoadenitis and sialolithiasis, and systemic diseases. The second section of the book is devoted to the classification of salivary gland tumors and devotes individual chapters to the discussion of each type. Additions for this section of the second edition include molecular biology of salivary gland neoplasia, radiation therapy, and chemotherapy and targeted therapy for salivary gland malignancies. The book closes with a discussion of pediatric salivary gland pathology, traumatic injuries of the salivary glands and miscellaneous pathologic processes of the salivary glands and ducts, including a section on saliva as a diagnostic fluid

 • Cover
 • Untitled
 • Untitled
 • Title Page
 • Copyright â 2016 by John Wiley & Sons, Inc.
 • Contents
 • Chapter 1: Surgical Anatomy, Embryology, andPhysiology of the Salivary Glands
 • Chapter 2: Diagnostic Imaging of Salivary GlandPathology
 • Chapter 3: Infections of the Salivary Glands
 • Chapter 4: Cysts and Cyst-like Lesions ofthe Salivary Glands
 • Chapter 5: Sialolithiasis
 • Chapter 6: Systemic Diseases Affectingthe Salivary Glands
 • Chapter 7: Classification, Grading, and Staging ofSalivary Gland Tumors
 • Chapter 8: The Molecular Biology of Benign andMalignant Salivary Gland Tumors
 • Chapter 9: Tumors of the Parotid Gland
 • Chapter 10: Tumors of the Submandibular andSublingual Glands
 • Chapter 11: Minor Salivary Gland Tumors
 • Chapter 12: Radiation Therapy for Salivary GlandTumors
 • Chapter 13: Systemic Therapy for Salivary Gland Cancer
 • Chapter 14: Non-salivary Tumors of the Salivary Glands
 • Chapter 15: Pediatric Salivary Gland Pathology
 • Chapter 16: Trauma and Injuries to the Salivary Glands
 • Chapter 17: Miscellaneous Pathologic Processesof the Salivary Glands
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế