Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Sankara Nethralaya's Atlas of Imaging in Ophthalmology; First Edition

Tác giả: Selvakumar, Ambika; Noronha, Veena; Sundaram, Padmaja Minakshi, ...

Chủ đề: Medicine; Eye diseases; Neuro-ophthalmic practice

Nhà xuất bản: Jaypee Brothers Medical Publishers

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 744 p.

Định danh: 978-81-8448-900-2

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Written by authors from one of Asia's premier ophthalmology institutes the purpose of this atlas is to provide ophthalmologists and other physicians concerned with eye diseases with a carefully selected collection of quality illustrations that review the spectrum of diseases commonly seen in Neuro-ophthalmic practice.

 • Cover
 • Sankara Nethralaya Atlas of Imaging in Ophthalmology
 • Foreword
 • Preface
 • Acknowledgments
 • Contents
 • Section 1: Physical Principles of Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging
 • 1. Physical Principles of Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging
 • Section 2: The Eye
 • 2. Imaging Anatomy of the Eye
 • 3. Congenital Anomalies of the Globe
 • 4. Inflammatory Lesions of the Eye
 • 5. Intraocular Neoplasms
 • 6. Leukocoria: Lesions Simulating Retinoblastoma
 • 7. Detachment of Retina, Choroid and Vitreous
 • 8. Intraocular Calcification
 • 9. Ocular Trauma
 • 10. Postoperative Evaluation of Eye and Orbit
 • Section 3: Disorders of Orbit
 • 11. Imaging Anatomy of the Orbit
 • 12. Congenital Lesions of the Orbit
 • 13. Infective Lesions
 • 14. Inflammatory Lesions
 • 15. Vascular Lesions of the Orbit
 • 16. Pediatric Malignant Orbital Tumors
 • 17. Lymphoproliferative Disorders
 • 18. Histiocytic Lesions
 • 19. Lacrimal Gland Lesions
 • 20. Neurogenic Tumors
 • 21. Fibrous Lesions
 • 22. Secondary Orbital Tumors and Paraorbital Lesions
 • 23. Thyroid Eye Disease
 • 24. Orbital Metastases
 • 25. Orbital Trauma
 • Section 4: Visual Pathway Lesions: Optic Nerve Disorders
 • 26. Anatomy and Clinical Features
 • 27. Congenital Optic Nerve Anomalies
 • 28. Papilledema
 • 29. Optic Neuritis
 • 30. Infiltrative Optic Neuropathy
 • 31. Traumatic Optic Neuropathy
 • 32. Radiation Optic Neuropathy
 • Section 5: Disorders of Chiasm
 • 33. Anatomy and Clinical Features
 • 34. Chiasmal Disorders in Pediatric: Young Adult
 • 35. Chiasmal Disorders in Middle Age: Elderly
 • 36. Chiasmal Disorders: No Age Predilection
 • Section 6: Retrochiasmal Visual Pathway Lesions
 • 37. Anatomy and Clinical Features of the Retrochiasmal Visual Pathway
 • 38. Congenital Lesions
 • 39. Infections
 • 40. Hydrocephalus
 • 41. Vascular Lesions
 • 42. Intracranial Neoplasms
 • Section 7: Efferent Pathway Lesions
 • 43. Ocular Motility Disorders
 • 44. Chronic Progressive External Ophthalmoplegia
 • 45. Internuclear Ophthalmoplegia
 • 46. Supranuclear: Gaze Palsy
 • 47. Olivopontocerebellar Atrophy
 • 48. Nystagmus
 • Section 8: Demyelination
 • 49. Primary Demyelination
 • 50. Secondary Demyelination
 • Section 9: Phacomatosis
 • 51. Neurofibromatosis
 • 52. Sturge-Weber Syndrome
 • 53. Tuberous Sclerosis
 • 54. Von Hippel-Lindau Disease
 • 55. Wyburn-Mason Syndrome
 • Section 10: Applications of Interventional Radiology in Ophthalmology
 • 56. Neurovascular Diseases in Ophthalmology: Diagnosis and Management
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2023. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2023. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế