Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Screening the Single Euploid Embryo: Molecular Genetics in Reproductive Medicine

Tác giả: Sills, E Scott

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2015

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 389 p.

Định danh: 978-3-319-16892-0

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Intended for readers with a background in fertility medicine as well as those less familiar with IVF, this comprehensive work presents an update on preimplantation genetic testing to enable single embryo transfer (SET). An international cast of contributors explains the treatment sequence—from ovulation induction to luteal support—aiming to transfer only one euploid embryo. Applications of molecular techniques for gamete and embryo assessment are fully detailed, with a focus on the strengths and limitations of each.

 • Cover
 • Half-title pages
 • Title pages
 • Copyright
 • In Memoriam
 • Contents
 • About the Editor
 • Chapter 1: The Development of PGD
 • Chapter 2: Elements of Informed Consent for Preimplantation Genetic Diagnosis
 • Chapter 3: Controlled Ovarian Stimulation for Follicular Recruitment and Oocyte Recovery in IVF
 • Chapter 4: Biomarker-Based Flow Cytometric Semen Analysis for Male Infertility Diagnostics and Clinical Decision Making in ART
 • Chapter 5: Comparison of Methods for Assessment of Sperm DNA Damage (Fragmentation) and Implications for the Assisted Reproductive Technologies
 • Chapter 6: Single Gamete Insemination Aiming at the Ideal Conceptus
 • Chapter 7: Comprehensive Chromosomal Screening from Polar Body Biopsy to Blastocyst Trophectoderm Sampling: Evidences and Considerations
 • Chapter 8: Polar Body Diagnosis (PBD): An Alternative and Supplement to Preimplantation Diagnosis for Single Embryo Transfer
 • Chapter 9: Efficiency of Polar Body Biopsy on Aneuploidy Screening by DNA Microarray for Single Euploid Embryo Transfer
 • Chapter 10: Prediction of Embryo Viability by Morphokinetic Evaluation to Facilitate Single Transfer
 • Chapter 11: Utilisation of Transcriptome-Based Biomarkers for Single Embryo Transfer
 • Chapter 12: Array CGH and Partial Genome Sequencing for Rapidly Karyotyping IVF Blastocysts Before Single Transfer
 • Chapter 13: Current and Future Preimplantation Genetic Screening (PGS) Technology: From Arrays to Next-Generation Sequencing
 • Chapter 14: SNP Array, qPCR, and Next-Generation Sequencing-Based Comprehensive Chromosome Screening
 • Chapter 15: Expanding PGD Applications to Nontraditional Genetic and Non-genetic Conditions
 • Chapter 16: Should Molecular Cytogenetic Techniques Be Applied to Facilitate Single Embryo Transfer in Egg Donation Cases? Assessment of Frequency and Distribution of Embryo Aneuploidy After Anonymous Donor Oocyte IVF
 • Chapter 17: Selecting the Right Embryo in Mitochondrial Disorders
 • Chapter 18: Single Embryo Transfer: Significance of the Embryo Transfer Technique
 • Chapter 19: The Vitrification Component: An Integral Part of a Successful Single-Embryo Transfer Program
 • Chapter 20: A Review of Luteal Support Protocols for Single Embryo Transfers: Fresh and Frozen
 • Chapter 21: Cost-Effectiveness of Single Embryo Transfers Relative to Higher Embryo Transfer Policies in Clinical Practice: A Population-Based Analysis
 • Chapter 22: The Quebec Experience—One Plus One Equals Two at Once: Presenting Cumulative Pregnancy Rates as the Ideal Outcome in Elective SET Programmes
 • Chapter 23: Regulatory Aspects of Embryo Transfer: An Israeli View
 • Chapter 24: Single Embryo Transfer: The Québec Experience
 • Chapter 25: Regulatory Aspects of Embryo Testing: An American View
 • Chapter 26: The Ethical and Legal Analysis of Embryo Preimplantation Testing Policies in Europe
 • Chapter 27: Preimplantation Genetic Screening for the Single Embryo: Aims and Responsibilities
 • Chapter 28: Crossing the Rubicon: Assisted Reproductive Technologies and Remaining Human

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế