Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Sports Injuries to the Shoulder and Elbow.

Tác giả: Park, Jin-Young

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Sports Injuries; Shoulder; Elbow

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2015

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 495 p.

Định danh: 978-3-642-41795-5

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
This book documents current knowledge on the mechanisms involved in sports injuries to the shoulder and elbow, reviews essential physical examinations, and explains the role of diagnostic imaging. Above all, it describes in detail the treatment modalities that are appropriate to the injuries encountered in throwing and overhead athletes, including chronic repetitive and acute traumatic injuries. Both conservative and surgical treatments are covered; the author’s own preferred operative techniques are identified and explained, and helpful treatment algorithms offer guidance in selecting an approach fitting to the circumstances. In addition, the inclusion of instructive case reviews will assist readers in achieving a full understanding of the implementation of treatment protocols. Methods of rehabilitation are also described with the aid of demonstration videos, and advice is provided on appropriate timing. The book will be invaluable for all professionals who deal with sports injuries of the shoulder and elbow, including surgeons, physiotherapists, other medical practitioners, and trainers.​

 • Cover
 • Title page
 • Copyright â Springer- 2015
 • Foreword
 • Preface
 • Contents
 • Contributors
 • 1: Biomechanics of the Shoulder: Stability and Kinematics of Shoulder Motion, Throwing Kinematics
 • 2: Epidemiology of Shoulder Injuries in Overhead Athletes
 • 3: Physical Examination of the Shoulder and Elbow with a Focus on Orthopedic Special Tests
 • 4: Shoulder Arthroscopic Portals: Ordinary Versus Unconventional
 • 5: Rotator Cuff Tear in Athletes: Part I. Pathophysiology
 • 6: Rotator Cuff Tears in Athletes: Part II. Conservative Management – American Mind
 • 7: Rotator Cuff Tear in Athletes: Part II. Conservative Management – European Mindset
 • 8: Rotator Cuff Tear in Athletes: Part III. Surgical Treatment
 • 9: Current Concepts: Arthroscopic Treatment of Articular-Sided Partial-Thickness Rotator Cuff Tears
 • 10: SLAP Lesion: Part I. Pathophysiology and Diagnosis
 • 11: SLAP Lesions Part II: Acute Lesion Versus Chronic Lesion Resulting from Repetitive Motion (or Microtrauma)
 • 12: SLAP Lesions Part III: Return to Play After SLAP Repair
 • 13: SLAP Lesion: Part IV. Management of Concomitant Rotator Cuff Tear
 • 14: Scapular Dyskinesis: Part I.  Overhead Athletes
 • 15: Scapular Dyskinesis: Part II. A New Diagnostic Modality – Three-ưDimensional Wing CT
 • 16: Posterosuperior and  Anterosuperior Impingement in Overhead Athletes
 • 17: Traumatic Anterior Shoulder Instability: Part I. General Concepts and Proper Management
 • 18: Traumatic Anterior Shoulder Instability: Part II. Bony Bankart – Small Versus Large Lesions
 • 19: Traumatic Anterior Shoulder Instability: Part III. Hill…Sachs Lesions
 • 20: Posterior Shoulder Instability in the Contact Athlete
 • 21: Multidirectional Instability and Loose Shoulder in Athletes
 • 22: Acromioclavicular Joint Problems in Athletes: Part I – Osteolysis of the Distal Clavicle
 • 23: Acromioclavicular Joint Problems in Athletes
 • 24: Biceps Instability: With Versus Without Rotator Cuff Lesions
 • 25: Elbow Arthroscopy and Related Anatomy
 • 26: Arthroscopic Treatment of Lateral Epicondylitis
 • 27: Osteochondritis Dissecans of the Throwing Elbow
 • 28: Medial Collateral Ligament Injuries in the Overhead Athletes
 • 29: Treatment of Unstable Simple Elbow Dislocations
 • 30: Valgus Extension Overload Syndrome
 • 31: Rehabilitation: Part I. Basic
 • 32: Rehabilitation: Part II. Advanced
 • 33: Rehabilitation: Part III. Throwing Athletes
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế