Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry; Sixth Edition.

Tác giả: Heymann, Harald O.; Swift, Edward J.; Ritter, Andre V.

Chủ đề: Medicine; Dentistry; Operative Dentistry

Nhà xuất bản: Mosby

Năm xuất bản: 2012

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 750 p.

Định danh: 978-0323083331

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Get a better picture of operative dentistry from the most complete text on the market. Using a detailed, heavily illustrated, step-by-step approach, this comprehensive guide helps you master the fundamentals and procedures of restorative and preventive dentistry and learn to make informed decisions to solve patient needs. This widely respected text draws from both theory and practice, and is supported by extensive clinical and laboratory research. The new edition features a new full-color design, significant content updates, and a new companion website with six supplemental chapters, videos, and more. • Comprehensive coverage spans the entire spectrum of operative dentistry, including fundamentals, diagnosis, instrumentation, preparation, restoration, and prevention. • Practical, scientific approach to content is supported by sound clinical and laboratory research and incorporates both theory and practice. • Clear presentation of techniques and procedures uses a consistent pattern to cover each restorative process. • Procedural alternatives instruct on how to adapt a procedure or technique to answer individual patient needs. • Pros and cons of restoration options discuss the advantages, disadvantages, indications, and contraindications involved to help you make informed decisions when multiple treatment options are available. • Significant revisions across all chapters streamline the book and make it easier to read. • New full-color design gives you a better picture of concepts and procedure details.

 • Cover
 • Book title - 2012
 • Contributors
 • Foreword
 • Preface
 • Acknowledgments
 • Table of Contents
 • Chapter 1: Clinical Significance ofDental Anatomy, Histology, Physiology, and Occlusion
 • Chapter 2: Dental Caries: Etiology, Clinical Characteristics, Risk Assessment & Management
 • Chapter 3: Patient Assessment, Examination & Diagnosis & Treatment Planning
 • Chapter 4: Fundamental Concepts of Enamel & Dentin Adhesion
 • Chapter 5: Fundamentals of Tooth Preparation & Pulp Protection
 • Chapter 6: Instruments & Equipment for Tooth Preparation
 • Chapter 7: Preliminary Considerations for Operative Dentistry
 • Chapter 8: Introduction to Composite Restorations
 • Chapter 9: Class III, IV & V Direct Composite & Glass Ionomer Restorations
 • Chapter 10: Class I, II & VI Direct Composite Restorations & Other Tooth-Colored Restorations
 • Chapter 11: Indirect Tooth-Colored Restorations
 • Chapter 12: Additional Conservative Esthetic Procedures
 • Chapter 13: Introduction to Amalgam Restorations
 • Chapter 14: Class I, I & VI Amalgam Restorations
 • Chapter 15: Class III & V Amalgam Restorations
 • Chapter 16: Complex Amalgam Restorations
 • Chapter 17: Class II Cast Metal Restorations
 • Index
 • Online Chapter

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế