Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Surgery of the Knee.

Tác giả: Neyret, Philippe; Demey, Guillaume

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Surgery; Knee surgery

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 409 p.

Định danh: 978-1-4471-5631-4

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
The purpose of this book will be to meticulously describe and detail the vast knee surgery experience gained at the Lyon School of Medicine and to present it as comprehensive step by step guides for diagnosis, treatment options and pre/post operative management. Cases of common pathology, such as knee osteoarthritis or ligament rupture will be presented along with other less common situations, such as revision surgery.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright â Springer-2014
 • Contents
 • Contributors
 • 1: The General Principles of Patient Positioning and Setup
 • 2: Arthroscopy of the Knee
 • 3: Meniscectomy
 • 4: Meniscal Sutures
 • 5: Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Surgical Technique
 • 6: Revision Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
 • 7: Surgical Technique for the Arthroscopic Reconstruction of the Posterior Cruciate Ligament
 • 8: Posterolateral Corner and Lateral Collateral Ligament Reconstruction
 • 9: Dislocations and Bicruciate Lesions
 • 10: Synovectomies of the Knee
 • 11: Surgical Management of Chondral and Osteochondral Lesions
 • 12: Iliotibial Band Syndrome
 • 13: Surgical Indications in the Treatment of Osteoarthritis
 • 14: Osteotomy: General Concepts and Indications
 • 15: Distal Opening Wedge Femoral Osteotomy for the Treatment of a Valgus Deformity
 • 16: High Tibial Osteotomy
 • 17: High Tibial Varus Osteotomy
 • 18: Anterior Opening Wedge Osteotomy of the Tibia for the Treatment of Genu Recurvatum
 • 19: Surgical Technique for a Double Osteotomy
 • 20: Lateral Opening Wedge Tibial Osteotomy
 • 21: Patellofemoral Arthritis and the Lateral Vertical Partial Patellectomy
 • 22: Unicompartmental Knee Arthroplasty
 • 23: Unicompartmental Knee Arthroplasty (UKA) After Unicompartmental Knee Arthroplasty (UKA) to the Other Compartments
 • 24: Total Knee Replacement in Medial Arthritis: Surgical Technique
 • 25: Total Knee Replacement in Lateral Arthritis Specifics and Surgical Techniques
 • 26: Computer-Assisted Total Knee Arthroplasty
 • 27: Total Knee Prosthesis After Valgus Osteotomy of the Tibia
 • 28: Revision Unicompartmental Knee Arthroplasty
 • 29: Revision Total Knee Arthroplasty: Planning and Technical Considerations
 • 30: Episodic Patellar Dislocation
 • 31: Deepening Femoral Trochleoplasty
 • 32: Shortening the Patellar Tendon
 • 33: Acute Ruptures of the Quadriceps and Pateller Tendons
 • 34: Chronic Rupture of the Extensor Apparatus
 • 35: Patellar Fractures
 • 36: Surgical Management of the Stiff Knee
 • 37: Lengthening of the Patellar Tendon
 • 38: Stiffness of the Knee: Release According to Judet
 • 39: Postoperative Complications
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế