Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Textbook of Female Urology and Urogynecology Second Edition.

Tác giả: Cardozo, Linda; Staskin, David

Chủ đề: Medicine; Female; Female Urology; Female Urogynecology; Textbook

Nhà xuất bản: Informa Healthcare

Năm xuất bản: 2006

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 1494 p.

Định danh: 978-1-84184-358-2

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Written by an international team of expert urologists and gynecologists, this book has become the standard reference work on female urology and urogynecology. Starting with the subject's history and epidemiology across the world, this expansive textbook covers the basic structure and function of the lower urinary tract in the female; the diagnostic evaluation of incontinence and prolapse; the treatment of incontinence, prolapse, and related conditions; the different forms of associated disorders, including urinary tract infections and lower bowel disorders; other considerations that include care in the community and medico-legal aspects; and guidelines from the International Continence Society.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright â 2006, Informa
 • Contents
 • Contributors
 • Foreword
 • Section 1: BACKGROUND
 • Chapter 1. History of urogynecology and female urology
 • Chapter 2a. Epidemiology: USA
 • Chapter 2b. Epidemiology: South America
 • Chapter 2c. Epidemiology: Europe
 • Chapter 2d. Epidemiology: Australia
 • Chapter 2e. Epidemiology: Asia
 • Chapter 3. Quality of life and urinary incontinence
 • Chapter 4. Tackling the stigma of incontinence-promoting continence worldwide
 • Chapter 5a. The roles of the continence nurse specialist
 • Chapter 5b. The roles of the continence nurse specialist-global perspective
 • Chapter 6. The role of the pelvic physical therapist
 • Section 2: BASIC SCIENCE: STRUCTURE AND FUNCTION OF LOWER URINARY AND ANO-RECTAL TRACTS IN WOMEN
 • Chapter 7. Anatomy
 • Chapter 8. Embryology of the female urogenital system with clinical applications
 • Chapter 9. Clinical physiology of micturition
 • Chapter 10. Pharmacology of the bladder
 • Chapter 11. Classification of voiding dysfunction in the female patient
 • Section 3: DIAGNOSTIC EVALUATION, INCONTINENCE AND PROLAPSE
 • Chapter 12. History and examination
 • Chapter 13. Voiding diary
 • Chapter 14. Pad tests
 • Chapter 15. Uroflowmetry
 • Chapter 16. Cystometry
 • Chapter 17. Pressure-flow plot in the evaluation of female incontinence and postoperative obstruction
 • Chapter 18. Urethral pressure measurements
 • Chapter 19. Leak point pressures
 • Chapter 20. Electromyography
 • Chapter 21. Clinical neurophysiologic conduction studies
 • Chapter 22. Videourodynamics
 • Chapter 23. Ambulatory urodynamics
 • Chapter 24. Radiologic imaging
 • Chapter 25. Magnetic resonance imaging (MRI) and the female pelvic floor
 • Chapter 26. Pelvic floor ultrasound
 • Chapter 27. Endoscopy
 • Section 4: NON-SURGICAL TREATMENT OF INCONTINENCE, PROLAPSE AND RELATED CONDITIONS
 • Chapter 28. Natural history and prevention of incontinence and prolapse
 • Chapter 29. Outcomes of conservative treatment
 • Chapter 30a. Outcome measures in women with lower urinary tract symptoms: overactive bladder
 • Chapter 30b. Outcome measures in women with lower urinary tract symptoms: stress incontinence
 • Chapter 30c. Outcome measures in women with lower urinary tract symptoms: pelvic organ prolapse
 • Chapter 31. Behavioral therapies and management of urinary incontinence in women
 • Chapter 32. Physiotherapy for urinary incontinence
 • Chapter 33. Drug treatment of voiding dysfunction in women
 • Chapter 34. Pessaries and devices for non-surgical treatment of pelvic organ prolapse and stress incontinence
 • Chapter 35. Catheters; pads and pants; appliances
 • Section 5: ASSOCIATED DISORDERS
 • Chapter 36. Neuorlogic disorders
 • Chapter 37. Non-neurogenic voiding difficulty and retention
 • Chapter 38. Painful bladder syndrome
 • Chapter 39. The neuropathology of chronic pelvic pain
 • Chapter 40. Lower urinary tract infections - simple and complex
 • Chapter 41. The overactive bladder syndrome
 • Chapter 42. Vaginitis
 • Chapter 43. Sports and fitness activities
 • Chapter 44. Problems associated with sexual activity
 • Chapter 45. Nulliparous women
 • Chapter 46. Pregnancy and childbirth and the effect on the pelvic floor
 • Chapter 47. Menopause
 • Chapter 48. Anal incontinence
 • Chapter 49. Constipation
 • Section 6: APPENDICES
 • Chapter 50. The purpoe of standardization of terminology and methods in patients with lower urinary tract dysfunction
 • Chapter 51a. The standardization of terminology of lower urinary tract function: Report from the Standardization Sub-committee of the Internation Continence Society (ICS)
 • Chapter 51b. The standardization of terminology of lower urinary tract function recommended by the ICS 2002
 • Chapter 52. The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction
 • Chapter 53. Good urodynamic practices: uroflowmetry, filling cystometry, and pressure-flow studies
 • Section 7: SURGERY FOR URINARY INCONTINENCE
 • Chapter 54. The assessment of outcomes used for incontinence interventions in womens
 • Chapter 55. Peri- and postoperative care
 • Chapter 56. Synthetic materials for pelvic reconstructive surgery
 • Chapter 57. Biologic materials for reconstructive surgery
 • Chapter 58. Urethral injections for incontinence
 • Chapter 59. Abdominal and transvaginal colpourethropexies for stress urinary incontinence
 • Chapter 60. An overview of pubovaginal slings: evolution of technology
 • Chapter 61. Pubovaginal fascial sling for the treatment of all types of stress urinary incontinence: surgical technique and long-term outcome
 • Chapter 62. Tension-free vaginal tape procedure for treatment of female urinary stress incontinence
 • Chapter 63. SPARC - midurethral sling suspension system
 • Chapter 64. Other sling variants
 • Chapter 65. Transobturator midurethral sling tecnnique for stress urinary incontinence
 • Chapter 65b. Transobturator approach
 • Chapter 66. The artificial urinary sphincter for treatment of stress urinary in women
 • Chapter 67. New technologies for stress urinary inconinence
 • Chapter 68. Diagnosis and treatment of obstruction following incontinence surgery - urethrolysis and other techniques
 • Section 8: SURGERY FOR UROGENITAL PROLAPSE
 • Chapter 69. Classification and epidemiology of pelvic organ prolapse
 • Chapter 70. Anterior vaginal wall prolapse
 • Chapter 71. Enterocele
 • Chapter 72. Rectocele - anatomic and functional repair
 • Chapter 73. Vaginal approach to fixation of the vaginal apex
 • Chapter 74. Abdominal approach to fixation of the vaginal apex
 • Chapter 75. Preservation of the prolapsed uterus
 • Chapter 76. Urinary incontinence following prolapse surgery
 • Chapter 77. Episiotomy and perineal repair
 • Chapter 78. Primary repair of obstetric anal sphincter injury
 • Chapter 79. Surgery for fecal incontinence
 • Chapter 80. Combined genital and rectal prolapse
 • Section 9: LAPAROSCOPY
 • Chapter 81. The role of laparoscopic surgery
 • Chapter 82. Pelvic anatomy through the laparoscope
 • Chapter 83. Laparoscopic treatment of pelvic pain
 • Chapter 84. Laparoscopic colposuspension and paravaginal repair
 • Chapter 85. Laparoscopic sacralcolpopexy
 • Chapter 86. Other laparoscopic support procedures
 • Chapter 87.. Prevention, recognition, and treatment of complications in laparoscopic pelvic floor surgery
 • Section 10: COMPLEX PROBLEMS
 • Chapter 88. Urogenital fistulae-surgical
 • Chapter 89. Urogenital fistulae-obstetric
 • Chapter 90. Urethral diverticulum and fistula
 • Chapter 91. Electrical stimulation of the lower urianry tract
 • CHapter 98. Complex reconstructive surgery
 • Chapter 93. Gynecologic developmental abnormalities
 • Chapter 94. Pediatric urogynecology
 • Chapter 95. Complications of surgery for stress incontinence
 • Chapter 96. The effect of hysterectomy (simple and radical) on the lower urinary tract
 • Chapter 97. Recognition and management of urologic complications of gynecologic surgery
 • Chapter 98. Cosmetic vaginal surgery
 • Index
 • Back cover

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế