Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Textbook of Neuromodulation: Principles, Methods and Clinical Applications

Tác giả: Knotkova, Helena; Rasche, Dirk

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Textbook; Neuromodulation

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2015

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 282 p.

Định danh: 978-1-4939-1408-1

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Until recently, it was thought that the adult brain is modifiable only during early stages of ontogenesis. However, neurophysiological and neuroimaging studies now indicate that the mature human brain is, under certain conditions, capable of substantial neuroplastic changes. Neuroplasticity reflects the ability of the human brain to alter the pattern of neural activation in response to previous experience, and recent findings indicate that the effects of experience can lead to both structural as well as functional reorganization. It has been shown that pathological neuroplastic changes can be reverted/normalized and that the modulation of the neuroplastic changes can be paralleled by improvement of the patient's status

  • Cover
  • Title pages
  • Foreword
  • Preface
  • Contents
  • List of Contributors
  • Part I: Basic Aspects
  • Part II: Methods