Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

The 20 principles of the Alexander discipline

Tác giả: Alexander, R.G.

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Orthodontics; Patient Care; Methods

Nhà xuất bản: Quintessence Publishing

Năm xuất bản: 2008

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 225 p.

Định danh: 978-0-86-715467-2

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Introduced in 1978, the Alexander Discipline represents a unique approach to orthodontic treatment; today, legions of clinicians around the world apply its 20 master principles in their practices. An outgrowth of the Tweed technique, these basic principles have been developed empirically over many years in the author s own practice. Complete records of patients treated by the author dating back 25 years are presented to demonstrate specific results and the stability of treatment. This book will be of strong interest to anyone involved in the study or practice of orthodontics.

 • Title Page
 • Cover Page
 • Copyright â 2008 by Quintessence Publishing
 • Table of Contents
 • Dedication
 • Preface
 • Acknowledgments
 • 1. Effort Equals Results
 • 2. ThereAreNoLittle Things
 • 3. The KISS Principle
 • 4. Establish Goals forStability
 • 5. Plan Your Work,Then Work Your Plan
 • 6. Use Brackets Designedfor Specific Prescriptions
 • 7. Build Treatment intoBracket Placement
 • 8. Exploit Growth toObtain PredictableOrthopedic Correction
 • 9. Establish IdealArchForm
 • 10. Follow a LogicalArchwire Sequence
 • 11. Consolidate ArchesEarly in Treatment
 • 12. Ensure CompleteBracket Engagement andMaintain Consolidation
 • 13. Let It Cook!
 • 14. Level the Arches andOpen the Bite withReverse-CurveArchwires
 • 15. Create Symmetry
 • 16. Use Intraoral Elastics toCoordinate the Arches
 • 17. Use NonextractionTreatment WhenPossible
 • 18. Use ExtractionTreatment WhenNecessary
 • 19. Careful ApplianceRemoval, ThenRetention WillImprove Stability
 • 20. Create Compliance
 • Index
 • Untitled

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế