Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

The neurobiology and genetics of nicotine and tobacco

Tác giả: Balfour, David J.K.; Munafò, Marcus R.

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Neurobiology; Genetics; Nicotine

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2015

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 233 p.

Định danh: 978-3319136646

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
The primary purpose of this book and its companion volume The Neuropharmacology of Nicotine Dependence is to explore the ways in which recent studies on nicotine and its role in tobacco addiction have opened our eyes to the psychopharmacological properties of this unique and fascinating drug. While the present volume considers the molecular and genetic factors which influence behavioral responses to nicotine and how these may impact on the role of nicotine in tobacco dependence, the book The Neuropharmacology of Nicotine Dependence focuses on the complex neural and psychological mechanisms that mediate nicotine dependence in experimental animal models and their relationship to tobacco addiction in humans. These volumes will provide readers with a contemporary overview of current research on nicotine psychopharmacology and its role in tobacco dependence from leaders in this field of research and will hopefully prove valuable to those who are developing their own research programmes in this important topic.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright 2015
 • Preface
 • Contents
 • 1 Structure of Neuronal Nicotinic Receptors
 • 2 Genetics of Smoking Behaviour
 • 3 Pharmacogenetics of Nicotine and Associated Smoking Behaviors
 • 4 Heterogeneity Across Brain Regions and Neurotransmitter Interactions with Nicotinic Effects on Memory Function
 • 5 Nicotinic Receptors and Attention
 • 6 Nicotinic Receptors, Memory, and Hippocampus
 • 7 A Hierarchical Instrumental Decision Theory of Nicotine Dependence
 • 8 Smoking Abstinence and Neurocognition: Implications for Cessation and Relapse
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế