Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

The Sankara Nethralaya Atlas of Fundus Fluorescein Angiography.

Tác giả: Rishi, Pukhraj; Rishi, Ekta; Sharma, Tarun, ...

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Atlas; Vascular disorders; Inflammatory disorders

Nhà xuất bản: Jaypee Brothers Medical Publishers

Năm xuất bản: 2013

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 610 p.

Định danh: 978-93-5025-577-3

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
Fundus fluorescein angiography is a technique for examining the circulation of the retina using a dye tracing method. This atlas is a comprehensive guide to fluorescein angiographic findings of ocular disorders. Beginning with an introduction to the technique, the following sections discuss macular disorders, vascular disorders, inflammatory disorders, heredomacular dystrophy, optic nerve disorders and tumours. Featuring more than 1400 colour images, this second edition includes a free photo CD of case studies, as well as a self test chapter for quick revision. Key points * Comprehensive guide to fundus fluorescein angiography * Includes free photo CD of case studies * More than 1400 colour images * Self test chapter for quick revision * Previous edition published 2009

 • Cover
 • The Sankara Nethralaya Atlas of Fundus Fluorescein Angiography, Second Edition
 • Copyright â 2013, Jaypee Brothers Medical Publishers
 • Foreword
 • Preface to the Second Edition
 • Preface to the First Edition
 • Acknowledgments
 • Contents
 • Section 1: Getting Started
 • 1. Introduction
 • 2. Checklist for Fluorescein Angiography
 • 3. Photographic and Angiographic Artifacts
 • 4. Fundus Autofluorescence
 • 5. Normal Fluorescein Angiogram
 • 6. Abnormal Fluorescence
 • Section 2: Macular Disorders
 • 7. Drusen
 • 8. Epiretinal Membrane
 • 9. Macular Hole
 • 10. Myopia
 • 11. Pigment Epithelial Detachment
 • 12. Age-related Macular Degeneration„Dry Type
 • 13. Age-related Macular Degeneration„Wet Type
 • 14. Retinal Angiomatous Proliferans
 • 15. Polypoidal Choroidal Vasculopathy
 • 16. Choroidal Neovascular Membranes (Other than ARMD)
 • 17. Retinal Pigment Epithelial Rip
 • 18. Choroidal Rupture
 • 19. Angioid Streaks
 • 20. Choroidal Folds
 • 21. Acute Macular Neuroretinopathy
 • 22. Central Serous Chorioretinopathy
 • 23. Drug Toxicity
 • 24. Photic Maculopathy
 • 25. Cystoid Macular Edema
 • Section 3: Vascular Disorders
 • 26. Arterial Occlusion
 • 27. Coats Disease
 • 28. Diabetic Retinopathy
 • 29. Venous Occlusion
 • 30. Ocular Ischemic Syndrome
 • 31. Eales Disease
 • 32. Familial Exudative Vitreoretinopathy
 • 33. Hypertensive Retinopathy
 • 34. Retinal Artery Macroaneurysm
 • 35. Parafoveal Telangiectasia
 • 36. Purtschers Retinopathy
 • 37. Valsalva Retinopathy
 • 38. Radiation Retinopathy
 • Section 4: Inflammatory Disorders
 • 39. Acute Retinal Pigment Epitheliitis (Krills disease)
 • 40. Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy
 • 41. Geographic Helicoid Peripapillary Choroidopathy
 • 42. Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome
 • 43. Sympathetic Ophthalmitis
 • 44. Behỗets Syndrome
 • 45. Intermediate Uveitis
 • 46. Birdshot Retinochoroidopathy
 • 47. Multiple Evanescent White Dot Syndrome
 • 48. Punctate Inner Choroidopathy
 • 49. Acute Retinal Necrosis
 • 50. Posterior Scleritis
 • 51. Choroidal Granuloma
 • 52. Other Inflammatory Disorders
 • Section 5: Heredomacular Dystrophy
 • 53. Biettis Crystalline Dystrophy
 • 54. Bests Disease
 • 55. Stargardts Disease (Fundus Flavimaculatus)
 • 56. Progressive Cone Dystrophy
 • 57. Other Heredomacular Dystrophies
 • 58. Ocular Albinism
 • 59. Retinitis Pigmentosa and Allied Disorders
 • Section 6: Optic Nerve Disorders
 • 60. Optic Nerve Disorders
 • Section 7: Tumors
 • 61. Choroidal Nevus
 • 62. Melanocytoma
 • 63. Malignant Melanoma
 • 64. Choroidal Hemangioma
 • 65. Choroidal Osteoma
 • 66. Retinoblastoma
 • 67. Retinal Angiomatosis
 • 68. Astrocytic Hamartoma
 • 69. Other Tumors
 • Self Test
 • Glossary
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế