Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

Topical Absorption of Dermatological Products

Tác giả: Bronaugh, Robert L.; Maibach, Howard I.

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Dermatological Products

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2002

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 521 p.

Định danh: 0-8247-0626-9

Ngôn ngữ: en

Liên kết: Basic and Clinical Dermatology;Book 21

 Đọc trực tuyến
Providing state-of-the-art strategies for the control of irritation and infection, Topical Absorption of Dermatological Products is an in-depth source for dermatologists, pharmacists, pharmacologists, cosmetic scientists, biochemists, toxicologists, public health officials, manufacturers of cosmetics and toiletries, and upper-level undergraduate and graduate students in these disciplines

 • Cover
 • Title pages
 • Series Introduction
 • Basic and Clinical Dermatology
 • Preface
 • Contents
 • Contributors
 • About the Editors
 • Cutaneous Metabolism During In Vitro Percutaneous Absorption
 • Occlusion Does Not Uniformly Enhance Penetration In Vivo
 • Regional Variation in Percutaneous Absorption
 • The Development of Skin Barrier Function in the Neonate
 • Cutaneous Metabolism of Xenobiotics
 • Percutaneous Drug Delivery to the Hair Follicle
 • In Vivo Relationship Between Percutaneous Absorption and Transepidermal Water Loss
 • Dermal Decontamination and Percutaneous Absorption
 • In Vivo Methods for Percutaneous Absorption Measurement
 • Determination of Percutaneous Absorption by In Vitro Techniques
 • Systemic Absorption of Cutaneous Material
 • Interrelationships in the Dose-Response of Percutaneous Absorption
 • Effect of Single Versus Multiple Dosing in Percutaneous Absorption
 • Blood Flow as a Technology in Percutaneous Absorption
 • Drug Concentration in the Skin
 • Stripping Method for Measuring Percutaneous Absorption In Vivo
 • Interference with Stratum Corneum Lipid Biogenesis
 • Methods for the Assessment of Topical Corticosteroid-Induced Skin Blanching
 • Importance of In Vitro Release Measurement in Topical Dermatological Dosage Forms
 • Innovative Methods to Determine Percutaneous Absorption in Humans
 • Calculations of Body Exposure from Percutaneous Absorption Data
 • Percutaneous Penetration as a Method of Delivery to Skin and Underlying Tissues
 • Phonophoresis
 • Facilitated Transdermal Delivery by Iontophoresis
 • Percutaneous Penetration as It Relates to the Safety Evaluation of Cosmetic Ingredients
 • Percutaneous Absorption of Fragrances
 • Hair Dye Absorption
 • Percutaneous Absorption of Alpha-Hydroxy Acids
 • Optimizing Patch Test Delivery
 • Nail Penetration
 • Topical Dermatological Vehicles
 • Percutaneous Absorption of Sunscreens
 • Colloidal Drug Carrier Systems
 • Alternative Therapies: Calling Up the Reserves
 • Ointments, Creams, and Lotions Used as Topical Drug Delivery Vehicles
 • Index

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2022. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2022. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế