Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

Ulcers of the lower extremity

Tác giả: Khanna, Ajay K.; Tiwary, Satyendra K.

Chủ đề:

Chủ đề: Medicine; Clinical evaluation; Ulcers of the lower limbs

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2016

Loại tài liệu: Book

Mô tả vật lý: 481 p.

Định danh: 978-81-322-2635-2

Ngôn ngữ: en

 Đọc trực tuyến
This book focuses on the clinical evaluation and management of ulcers of the lower limbs. There are numerous causes for ulceration in the lower limbs and each variety requires careful clinical evaluation and management approach. In 29 chapters, written by highly experienced surgeons, the book covers prevalence, types, healing mechanisms, clinical evaluation and microbiology of the ulcers, followed by detailed review of each ulcer variety. Chapters on pyoderma gangrenosum, diabetic foot, grafts and flaps, amputation, pain control strategy and documentation of these cases provide a complete coverage from management stand-point. The book is essential reading not only for general surgeons and vascular surgeons, but also has relevance for orthopedic surgeons, podiatrists, dermatologists and oncologists who manage such cases. Also serves as reference guide for post-graduate examination.

 • Cover
 • Title page
 • Copyright â Springer 2016
 • Foreword
 • Foreword
 • Preface
 • Contents
 • Contributors
 • 1: Epidemiology of Leg Ulcer
 • 2: Impact of Ulceration
 • 3: Types of Ulcers of Lower Extremity
 • 4: Healing of Leg Ulcers
 • 5: Clinical Anatomy of Lower Extremity
 • 6: Approach to a Case of Ulcer of Lower Extremity
 • 7: Investigations for Ulcer of the Lower Extremity
 • 8: Microbiology of Ulcer
 • 9: Role of Bacteria in Pathogenesis of Lower Leg Ulcers
 • 10: Venous Ulcer
 • 11: Arterial Ulcer
 • 12: Diabetic Foot Ulcers
 • 13: Neuropathic Ulcers
 • 14: Vasculitis and Ulceration
 • 15: Lymphatic Ulcer of Lower Limb
 • 16: Infective Leg Ulcers
 • 17: Necrotizing Soft Tissue Infection
 • 18: Pyoderma Gangrenosum
 • 19: Self-Inflicted Ulceration
 • 20: Pressure Ulcers of the Lower Limb
 • 21: Atypical Leg Ulceration
 • 22: Squamous Cell Carcinoma
 • 23: Melanoma of the Extremity
 • 24: Basal Cell Carcinoma
 • 25: Sarcoma of Extremities Presenting as Ulceration
 • 26: Grafts and Flaps for the Lower Limb
 • 27: Amputation of the Lower Extremity
 • 28: Pain Management
 • 29: Documentation of Ulcer

Tài liệu liên quan

Về đầu trang

 ykhoatailieu.com © 2023. All Rights Reserved.

 admin@ykhoatailieu.com


© 2023. Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - eMicLib Emiclib đọc sách trực tuyến giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tổ chức thông tin và cá nhân hoá những kinh nghiệm học tập của bạn. Thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, đọc sách trực tuyến, doc sach truc tuyen, book online, library online.

Sách hay - eMicLib

Sách nói- eMicLib

Tài liệu phim - eMicLib

Tài liệu ảnh - eMicLib

Tài liệu điện tử - eMicLib
Thư viện điện tử - eMicLib
Tài liệu hạn chế